Doneer aan TPO
 

VNL = PVV-afval + ‘maffiamaatje’

Inzake mijn vertrek bij VNL

Door: David Pinto, 16:54, 07 juli 2015

Vanaf mijn allereerste ontmoeting met Joram van Klaveren en Johan Driessen (Het bestuur van VNL) bij mij thuis op maandag 11 mei bleven zij pushen en aandringen op het ‘naar buiten brengen’ van mijn aansluiting bij VNL. Raspositivist als ik ben zag ik daarin alleen ‘enthousiasme’ van hun kant. Later zou blijken dat minder verheven redenen daarachter zaten. Het koste mij grote moeite om Van Klaveren tegen te houden het bericht publiekelijk te maken op ‘de grote dag van Martin Bosma’, toen hij zijn boek in de Tweede Kamer presenteerde en waarbij ik spreker was, net als Geert Wilders. Uiteindelijk ging het persbericht op donderdag 4 juni naar buiten.

Echte Jannen

Er ging bij mij nog geen rood licht branden, ondanks dat pushen, aandringen en doordrukken. Dat begon voor het eerst met de mail van Bram M. aan mij op vrijdag 5 juni 2015 23:09 uur over een aanstaand interview met Echte Jannen op Radio1. Daarin schreef hij:

 

“Ieder interview wordt in overleg met mij wel of niet gedaan. Of dat ‘Echte Jannen’ interview doorgang zal vinden zal moeten worden besproken”.

 

Lachwekkend als het niet zielig, absurd, idioot en dom was. Van Klaveren belde mij onmiddellijk op en verzocht mij alstublieft niet op deze mail te reageren naar Bram M. Hij zou met hem een ernstig woordje spreken. Dat is later ook gebeurd. Hiervoor complimenteerde ik Joram in een mail van zaterdag 6 juni 00:21 uur evenals voor zijn vasthoudendheid inzake de tweede plek op de lijst voor mij. Het bericht van VNL dat ik met VNL stop vanwege discussie over die tweede plek is dus pertinent onjuist. Waarom dan wel?

Tegenstrijdige boodschappen

Na het stompzinnige mailtje van Bram M. volgden continu wisselende en tegenstrijdige berichten ‘van het bestuur’ van VNL. Eerst om geen mails of apps naar elkaar te sturen, maar te bellen met elkaar. Kort daarna precies het tegenovergestelde: alleen schriftelijke berichten en dan ‘aan het bestuur’. De beroemde druppel van de volle emmer in zo’n korte tijd (nog geen twee maanden in totaal) vormde de aanwijzing ‘van het bestuur’ om de tekst van ieder interview vooraf ‘aan het bestuur’ voor te leggen. Tig keer werd dat gemeld. Per mail en per app. Door Van Klaveren zelfs tweemaal aan mij op één dag, op woensdag 24 juni: “Interview van Het Parool en Republiek Allochtonië voor publicatie aan het bestuur sturen.”

Het rode lampje ging branden; tijd voor bezinning was aangebroken. Alle voorgenomen activiteiten heb ik vervolgens in de ‘wachtstand’ gezet. Zoals leden- en fondswerving, het optuigen van de Raad van Advies met nieuwe leden en het schrijven van het verkiezingsprogram. Ik wilde eerst nu goed er voor zitten om een en ander grondig door te nemen en mij dan te bezinnen of en zo ja hoe ik hiermee verder wil. Ik maakte een afspraak voor maandag 6 juli bij mij thuis. Met Joram van Klaveren en Johan Driessen. Eerder kon niet vanwege de drukke Kamer-agenda (voor Joram).

Tijd genoeg dus om hier en daar, bij deze en gene alvast te informeren over deze betrokken personen die VNL vormen en die ik hiervoor niet kende.

PVV-afval

Wat uit het naarstig, uitgebreid, en diepgaand ‘onderzoek’ kwam was zo’n walm van stank over enerzijds het PVV-afval (Joram en Johan) en anderzijds Bram M., om bewusteloos van te raken! En nu vielen de puzzelstukjes goed op hun plek. Joram en  Johan blijken zeer gedreven door ‘wraak te nemen op PVV’. Pure negativiteit dus. En Bram M., die ik evenmin kende, blijkt inderdaad een onmogelijk sujet te zijn in de omgang. Hij heeft niets, helemaal niets meer. Dus een baantje als Kamerlid is een must voor hem. Ook niet de meest ideale, positieve motivatie. Ik zag wel onmiddellijk dat hij geen hoogvlieger is, hij weet zeker veel over strafrecht- en regels, maar is niet gezegend met een behoorlijke portie ‘intelligentie’, om het maar zachtjes uit te drukken. Nu snap ik heel goed de keuze en beslissing van Louis Bontes om vanwege Bram M. af te treden als VNL-voorzitter.

Iemand stuurde mij een artikel van Meindert Fennema op ThePostOnline toe: Liever Wilders dan maffiamaatje Moszkowicz. Hierin geeft Fennema vakkundig en goed gedocumenteerd met feiten en data negen redenen waarom VNL de verkeerde keuze maakt met Bram. M. Fennema begint zijn stuk met de vraag:

 

“Welke idioot bij de VNL (Voor Nederland) heeft bedacht dat Bram Moszkowicz de nieuwe leider moet worden van deze afsplitsing van de PVV? Louis Bontes in ieder geval niet want hij is afgetreden als voorzitter van VNL uit protest tegen het voornemen om Moszkowicz te vragen”.

 

‘Maffiamaatje’

Ik beschik nu over voldoende kennis en ervaring om het voorbeeld van Louis Bontes te volgen. Zoals het juiste en volledige uitspraak van president van de rechtbank in Amsterdam over Bram M. als ‘maffiamaatje: 

 

“De term “maffiamaatje” en de stelling dat mr. Moszkowicz vriendschappelijke betrekkingen heeft met de onderwereld zijn weliswaar beledigend en voor een advocaat uiterst schadelijk, maar vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal.”

 

Daar zit geen woord Chinees bij. Een brandschone naam van een professor op de lijst is dan zeer welkom, ik snap nu wel de gretigheid om mij erbij te hebben.

Een verkeerde club

Even heb ik nog gedacht  aan de constructie van een duo-lijsttrekkerschap met Bram M.  Dan zou ik onder meer gebrek aan politieke ervaring kunnen opvangen, hem coachen zoals ‘het bestuur’ wenste en hem in het gareel te houden. Want dat kunnen Van Klaveren, Driessen en het nieuwe (ex-PVV) bestuurslid Laurence Stassen helemaal niet. Dit alles zou ik dus maandag 6 juli met Joram en Johan bespreken. Maar ondertussen ben ik zozeer overtuigd, met kennis, ervaring en de verzamelde feiten, dat VNL een verkeerde club is. Zeker met maffiamaatje Bram M.

Daarom heb ik mijn lidmaatschap van dit PVV-afval ingetrokken.

Ik voel evenwel dat mijn naam is misbruikt ter bevrediging van hun wraakgevoelens jegens de PVV. Daar ben ik wel heel erg boos over. Ik heb betrokkenen op dit punt dan ook snoeihard aangepakt. Op een on-Nederlandse wijze. Geen moment spijt van ook. De inhoud van wat men wil komt verdacht veel overeen met mijn eigen program toen ik, 12 jaar geleden, bezig was een eigen partij op te richten. Dat werd direct bij de eerste ontmoeting op 11 mei geconstateerd. Dat was voor mij een belangrijke reden om ja te zeggen.

Maar wat heb je aan een goed program met totaal verkeerde en foute mensen?


   
 
 
 
Toon / Verberg Reacties