Doneer aan TPO
 

Donald Trump en Jeruzalem: Timing is alles

Niemand in Israël zit te wachten op een hernieuwde ronde van geweld en aanslagen

Door: Hanna Luden, 17:23, 06 december 2017

Vandaag zal Trump Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël. Veel zal afhangen van de woorden, die hij hiervoor gebruikt. Jeruzalem is de zetel van de regering en geen kind zal op school leren dat Tel Aviv de hoofdstad is van Israël. Waarom is deze erkenning dan een punt? Dat heeft te maken met de plek die Jeruzalem inneemt in de Palestijnse wens voor een nationaal huis. Met de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israel door de Amerikanen is echter niet gezegd dat Jeruzalem niet ook de hoofdstad voor een Palestijnse staat kan zijn. Het gaat hier, zoals vaak, om de timing van de statement.

Elk half jaar tekent de Amerikaanse President een ‘waiver’. Dit document staat hem toe de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (waar de Nederlandse ambassade tot 1980 ook gewoon gevestigd was) uit te stellen. Trump zal dit weer doen, enkel zal hij erbij zeggen dat hij tevens voorbereidingen treft om zijn verkiezingsbelofte de ambassade te verplaatsen na te komen. Daarnaast erkent hij Jeruzalem officieel als hoofdstad.

In Amerika ligt Trump zwaar onder vuur vanwege de Rusland affaire. Het moment van deze aankondiging over Jeruzalem komt Trump daarom niet verkeerd uit. De aandacht gaat vandaag immers even niet naar generaal Flynn.

Het is echter te betwijfelen of het ook in Israël’s belang is. Nu de Saudi’s sterk aan de weg timmeren met een nieuw vredesplan, dat een uitkomst kan bieden uit de impasse tussen de Israëli’s en de Palestijnen, gooit deze mededeling wellicht roet in het eten. Het plan dat voorligt kan naar verluidt op instemming rekenen van de Israëli’s. De voorzichtige toenadering tussen Israël en Saudi-Arabië kan echter een forse deuk oplopen, als de symboliek van de heilige plekken in het spel komt door de mededeling van Trump.

En niemand in Israël zit te wachten op een hernieuwde ronde van geweld en aanslagen.

 


   
 
 
 
Toon / Verberg Reacties