TPOok!

 
avatar
     
Column

Amsterdams College negeert artikel 1 Grondwet: werkbezoek-stage alleen voor allochtonen

De bescherming tegen discriminatie door de overheid is in Amsterdam opgeheven

Allochtone jongeren krijgen van de Amsterdamse gemeenteraad en college meer kansen alleen maar omdat ze allochtoon zijn. Ik herhaal: allochtone jongeren krijgen van de Amsterdamse gemeenteraad en college meer kansen alleen maar omdat ze allochtoon zijn.

Haha ja heel grappig, minder drinken Nanninga. Dat kan nooit, want dat is strijdig met artikel 1 van onze Grondwet.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Tegen de grondwet in Deugen

Discriminatie betekent zo veel als ‘onderscheid maken’. Dat mag de overheid dus niet doen, op basis van afkomst. Doen ze toch, in open inrichting Amsterdam. Alleen werkloze allochtone jongeren mogen mee met werkbezoeken van wethouders:

Het percentage werkloze Nederlandse jongeren in de stad ligt rond de 5 procent. Bij de Turkse jongeren is 16 procent werkloos, Marokkaanse jongeren spannen de kroon met 21 procent. Om die laatste percentages te laten zakken houdt het college voet bij stuk: enkel allochtone jongeren gaan mee op werkbezoek.

Maar maar maar… HOE DAN? Dat je dus serieus tegen de grondwet in gaat om een bestaande ongelijkheid op te lossen, wat voor signaal geef je hiermee af? Bovendien is de onderbouwing van dit besluit door het extreemlinkse college van D66, VVD en SP (in KartelPvdA-hoofdstad Amsterdam: PvdA-elitair, PvdA-liberaal en PvdA-marxist) uiterst merkwaardig:

Het onderscheid heeft tot doel werkeloze jongeren die ten gevolge van hun niet-westerse achtergrond een structurele achterstand op de arbeidsmarkt hebben, extra te helpen.

Niet-westerse achtergrond oorzaak werkloosheid?

Wacht even hoor. Dus het College gaat er van uit dat de ‘niet-westerse achtergrond’ van de jongeren de oorzaak is van de ‘structurele achterstand op de arbeidsmarkt.’ Is dat zo? Nogal een veronderstelling. De Amsterdamse allochtone jeugd is inmiddels veelal derde of vierde generatie qua niet-westerse achtergrond. Dit werkt nog steeds door? Misschien is er dan toch wat mis met die ‘achtergrond’ en het vasthouden daaraan, maar iets zegt mij dat zulks onbespreekbaar is in de Amsterdamse raad.

Sowieso is ‘niet westerse achtergrond’ als reden voor beleid of als verklaring voor met name negatieve zaken sowieso vrijwel altijd onacceptabel in de Deughoofdstad van Nederland. Behalve als ze allochtonen ermee kunnen bevoordelen.

De VVD heeft zowaar vragen gesteld hierover, tot mijn verbazing want nouja, Amsterdamse VVD = PvdA-liberaal, maar het stuit mij tegen de borst dat verdere #OPHEF uitblijft. Artikel 1 moet ons, burgers, beschermen tegen (willekeur of discriminatie door) de overheid. Deze bescherming is in Amsterdam nu effectief opgeheven door Raad en College. En niemand geeft een fuck.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.