Doneer aan TPO
 

Het valt op dat links zijn humor kwijt is

De Linkse Kerk is verworden tot een activistische variant van humorloos calvinisme

Door: , 17:27, 24 juni 2018

De Linkse Kerk is verworden tot een activistische variant van humorloos calvinisme

Help dr. Sid Lukkassen de zomer door en doneer die laatste restjes crowdfund

We leven nu in een tijd van universeel wantrouwen tegen instituties, omdat de instituties hun autoriteit en het vertrouwen van het volk hebben misbruikt. We leven in tijden dat zowel het maatschappelijk debat als het culturele leven in Nederland bedreigd worden. Door marktdenken, de EU en andere kwaadwillenden. In deze polariserende tijd wil ik het debat een culturele inhoud geven. Google en Yernazgate bewijzen hoe noodzakelijk het is – onze missie om debatpluriformiteit te verdedigen! Zoals Sander Boon al opmerkte, is er een gapend gat voor de weldenkende mens.

Het valt op dat links haar humor kwijt is

Na alles de afgelopen maanden gezien te hebben, beloof ik dat de ‘Nieuwe Kerk’ geen religieuze kerk is, maar een schuilkerk in het politiek-correcte tijdsgewricht waar publiek debat wordt gevoerd en waar bezielende verhalen worden gedeeld. Mijn onafhankelijkheid wordt aangetast door de EU en door het partijkartel. Dus, om het maar even recht door zee te zeggen: put your money where your mouth is, en geef gul. Want als deze crowdfunding slaagt, dan hebben wij naar de mainstream media hét bewijs in handen, dat dit project nodig is en dat er draagvlak voor bestaat. De crowdfunding garandeert een sterk mission statement en is hierom een lakmoesproef voor de Nieuwe Kerk als maatschappelijk project.

Het valt op dat links haar humor kwijt is. Vroeger was er nog een speelse en lichtvoetige kant: er was ruimte voor een humoristische kwinkslag. Nu is ‘links’ gewoon een activistische variant van humorloos calvinisme. Veel humanisten herkennen de dogmatiek van dit nieuwe links, van de dogmatiek van de kerken waaraan zij zich vroeger ontworstelden. De ‘Linkse Kerk’ is zo alomtegenwoordig dat de ‘Nieuwe Kerk’ een noodzakelijk alternatief is.

De Nieuwe Kerk

Het probleem, waaraan de Nieuwe Kerk beantwoordt, is dat we leven in een policor tijd. Hier hebben wij allemaal last van. Mensen die willen benoemen wat ze zien gebeuren in de samenleving, worden monddood gemaakt. Tegelijkertijd zijn de instituties zoals steeds weer blijkt corrupt. Als je elkaar nodig hebt, dan zijn de mensen er niet meer voor elkaar. Wij gaan met de Nieuwe Kerk een bastion bouwen van sociale cohesie, culturele herbronning en wederzijdse versterking. Er komt ook een zakelijke onderbouw bij, waar ondernemers elkaar en het vrijdenken in Nederland versterken.

Ik heb er alle vertrouwen in dat De Nieuwe Kerk gaat slagen – wat wij doen zit immers heel diep geworteld in de Nederlandse volksaard. Namelijk als de staat in verval is, dan vinden wij elkaar via actieve burgerbewegingen, zoals destijds de Patriotten en de Maatschappij tot nut van t’ algemeen.

De meeste van onze politici zijn managers zonder verhaal geworden; iedereen heeft het wel eens meegemaakt, dat u een goed verhaal had maar dat zij niet wilden luisteren. Hun gepolijste systeemtaal weerspiegelt onze rauwe werkelijkheid niet meer. Ik voel jullie pijn. Wij gaan de verhalen bundelen, waarmee het land weer opnieuw bezield raakt. De Nieuwe Kerk is een kerk vanuit de liberaal humanistische traditie, waarin het soevereine realisme en het postprogressieve gedachtegoed worden uitgedragen en vervolmaakt. Met als pijlers het zoeken naar waarheid, cultureel rentmeesterschap en standvastigheid. Want Yernazgate heeft bewezen, hoe kwetsbaar wij zijn, als wij elkaar laten vallen wanneer deugers ons demoniseren.

De Zuil geeft de bijbehorende stroming houvast bij ‘zwaar weer’

Wij bezielen en inspireren. Wij steunen vrijdenkers en realisten. Door crowdfunding laten wij zien dat wij niet alleen staan, en dat wij onszelf kunnen bedruipen los van de staat. De Nieuwe Kerk overstijgt links en rechts. Mensen beginnen nu in te zien, dat ‘links’ de middenklasse en de onderklasse heeft verwaarloosd, omdat links is gekaapt door hoogopgeleide postmodernen en cultuurrelativistische kosmopolieten met een bijbehorende identiteitspolitiek. Wij gaan alle thema’s die links heeft laten vallen, een nieuwe realistische inhoud geven. De publicatie van Levenslust en Doodsdrift was al een eerste stap.

Dit is te vergelijken met de zuilen van destijds, waarbij ‘Zuil’ staat voor een maatschappelijke stroming. De sociaal-democratische partijen vallen bijvoorbeeld onder de overkoepelende ideologie van het marxisme: ze zijn daar vertakkingen van met binnen die zuil meerdere kwadranten. Naast een kwadrant dat de politieke vertegenwoordiging omslaat zijn er relationele en intellectuele kwadranten. De Zuil geeft de bijbehorende stroming houvast bij ‘zwaar weer’ – bijvoorbeeld wanneer de aanverwante levensbeschouwing maatschappelijk onder vuur komt.

Kom je uit voor het nu broodnodige realisme, dan ben je doorgaans je baan kwijt

Wij hebben vandaag helaas te maken met een generatie van losse atomen, opgekweekt in het badwater van achtenzestig. Zij denken: “Alles is open en ik ben ontzuild.” Maar in hun onwetendheid, versterken zij slechts de dominantie van de Eerste Zuil, de Zuil van het globale kapitalisme dat zich omhult met linksprogressieve smaakaccenten. Ze herkennen niet dat de ideologie van de dominante Zuil, het product is van specifieke politieke keuzes. Met mijn publicaties wek ik deze slaapwandelaars en maak ik hen bewust.

Ik kan niet genoeg benadrukken: de Nieuwe Kerk is geen gril maar een blijvend initiatief. Een onverzettelijke Zuil achter de partijen. En dit raakt precies aan iets dat Chris Aalberts onlangs beweerde. Want hij schreef dat nieuwe populistische partijen niet lijken op traditionele partijen. Maar hij verzweeg helaas de oorzaak. De oorzaak is dat traditionele partijen worden gedragen door een Zuil, met allerlei vertakkingen in onderwijs, de kunstwereld, journalistiek etc. Kom je uit voor het nu broodnodige realisme, dan ben je doorgaans je baan kwijt (óf je moet een VVD’er op een hoge lijstplek zijn met een aangesteld dienstverband bij een multinational).

Deze geestelijke arbeid is óók arbeid, en arbeid gaat tegelijk om eigenwaarde

Daarom is de bouw van een realistische Zuil zo belangrijk: anders blijven nieuwe partijen one man shows. Niet gedragen door het volk, maar door de beeldcultuur, opiniepeilingen en spindoctors.Aalberts schreef ook: “Veel politici op rechts willen herkozen worden maar kunnen niet terugkomen op de lijst van de partij waarvoor ze in het verleden actief waren.” Hij liet weg dat linkse politici terechtkunnen in een baantjesnetwerk van NGO’s, ambtenarenpostjes etc. Voor ‘rechts’ geldt dit niet en dus moeten die vertegenwoordigers overleven via de politiek. Waarom vallen bijvoorbeeld literatuurprijzen altijd in dezelfde hoek? Waarom is er in het onderwijs meer aandacht voor gastarbeid dan voor het ontstaan van de Nederlandse staat? Het heeft allemaal dezelfde verklaring.

Hoog tijd dus, dat wij een fonds oprichten dat rationeel denken stimuleert en mogelijk maakt. Goed schrijven is boven alles een ambacht. Deze geestelijke arbeid is óók arbeid, en arbeid gaat tegelijk om eigenwaarde. Waarom zouden figuren als Merijn Oudenampsen en Gloria Wekker wél geld vangen voor wat zij doen, terwijl zij feitelijk ideologisch geladen wetenschap bedrijven?

Om te kunnen bezielen en begeesteren heeft een cultuur een transcendent richtpunt nodig. Dit kan niet voortkomen uit de waan van de massa, de zielloze bureaucratieën van de overheid of de grillen van de markt. Dit moet geworteld zijn in het maatschappelijk middenveld, in de middenklasse. Het moet een boom zijn die ontluikt vanuit het hart van de samenleving. Het zaad van die boom, hebben wij met elkaar ingezaaid.

Help dr. Sid Lukkassen de zomer door en doneer die laatste restjes crowdfund

Tags:
 
 
 

Steun direct Sid Lukkassen

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Om administratieve redenen moet je donatie minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 

Advertentie

 
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace