Doneer aan TPO
 

Opiniepeiling Maurice de Hond: Nederland moet hard zijn tegen Esso en Shell voor schadevergoeding Groningen

Slechts 31% vindt dat gaswinning onmiddellijk gestopt moet worden

Door: , 9:44, 10 juni 2018

Slechts 31% vindt dat gaswinning onmiddellijk gestopt moet worden

De gebeurtenissen bij GroenLinks hebben geen zichtbaar effect gehad onder het electoraat. De enige kleine verschuiving is de VVD naar 27 en de SP naar 12.

Het gas in Groningen

Hoewel het overgrote deel van de Nederlanders van mening is dat de Groningers voor hun schade gecompenseerd moeten worden, vindt maar 31 procent dat de gaswinning onmiddellijk moet worden gestopt, wat het ook kost. (pdf) Ongeveer de helft begrijpt de keuze van Minister Wiebes om even te wachten met de definitieve beslissingen over wat er met de huizen in Groningen moet gebeuren.

46 procent vindt het onverstandig om uiteindelijk Nederland volledig van het gas af te koppelen.

Consumentenvertrouwen

Tussen 2008 en 2014 was het Nederlands consumentenvertrouwen negatief. Sindsdien is het (weer) positief. De score in mei jl. was 23.

Als we kijken hoe het verschil is in consumentenvertrouwen naar stemvoorkeur dan zien we heel grote verschillen. Bij de VVD-kiezers is de score +56 en bij de PVV -21. Dat verschil wordt vooral veroorzaakt door de eigen financiële situatie. Die wordt door VVD-kiezers veel positiever geschat dan door kiezers van de PVV (+82 t.o.v. -24).

Kiezers van de SP scoren -15, terwijl die van de PvdA +34 scoren. Dat laat ook goed zien welk deel van het electoraat de PvdA kwijt is geraakt.

Het grote verschil van de score van de PVV met die van de VVD en PvdA vormt (weer) een aanwijzing, dat bij de keuze voor de PVV financieel-economische overwegingen een heel belangrijke rol spelen. De scores van de kiezers van Forum voor Democratie liggen halverwege die van de PVV en PvdA.

 
 

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace