TPOok!

 
Politiek

Noodkreet – 80 oud-brandweerlieden roepen hulp Amsterdamse politiek in vanwege omstreden commandant Leen Schaap

'Angstcultuur' - Recherchebureau Pinkerton bij brandweermannen langs

Een groep van 80 oud-medewerkers van de Amsterdamse brandweer heeft maandag een noodkreet naar het College en de gemeenteraad verstuurd. Aanleiding is het voortdurende conflict met brandweercommandant Leen Schaap. Uit de brief in bezit van TPO blijkt dat ze zich geschoffeerd voelen door de wijze waarop Schaap, een gedetacheerde politiecommissaris in de functie van brandweercommandant, ‘onze 140 jaar oude brandweerorganisatie wegzet als ‘verrot’. Dit doet pijn’. Ook beklaagt de groep zich over een ‘angstcultuur’ en dat ‘wie niet doet wat de heer Schaap stelt kan vertrekken en wie zijn mond open doet kan rekenen op natrekking en zelfs een bezoek van recherchebureau Pinkerton’.

Schaap viel zijn organisatie onlangs af op Radio1. Zo sprak hij onder meer over ‘de medezeggenschapsmaffia’ en van een verziekte sfeer op de kazernes. Maandag werd bekend dat verschillende vakbonden een onderzoek eisen. Het korps gaat gebukt onder meerdere affaires sinds de inmiddels overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan de ‘wittemannencultuur’ hekelde.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Amsterdam.Amstel 1 1011 PN Amsterdam

Amsterdam, 14 mei 2018

Onderwerp: Raadsadres brandweer

Geachte raad,

Wij, een groep van inmiddels 80 oudgedienden van het brandweerkorps Amsterdam, richten ons met dit raadsadres tot u. Wij voelen ons geschoffeerd door de huidige brandweercommandant en vragen hiervoor uw aandacht en begrip. Nadat wij dit hieronder hebben toegelicht verzoeken wij u een antwoord te geven op onze vragen.

Familieorganisatie

Wij voelen ons geschoffeerd door de wijze waarop Leen Schaap, een gedetacheerde politiecommissaris in de functie van brandweercommandant, onze 140 jaar oude brandweerorganisatie wegzet als ‘verrot’. Dit doet pijn.

Ja, wij waren en zijn een familiaire organisatie zowel letterlijk als figuurlijk en daar zijn we met recht trots op. Onder ons zijn mensen waarvan de opa’s en vaders het Korps hebben opgebouwd en de stad naar eer en geweten hebben gediend waar het ging om de (brand)veiligheid. Sterke punten van een dergelijke organisatie zijn verbondenheid en betrokkenheid. Verbondenheid met elkaar en betrokkenheid bij de doelen zijn essentieel om in de repressieve dienst volstrekt als eenheid te opereren. Gelet op de gevaarzetting in dit vak is het ongehoord hoe de huidige generatie nu wordt neergezet en waar termen als maffia en motorbende zijn geponeerd.

Aanstelling commandant

Dagelijks verneemt u middels de media hoe de brandweer optreed in haar taakstelling ‘Voorkomen, Beperken en Bestrijden’. De brandweer scoort onder de overheidsorganisaties qua tevredenheid als hoogste naar het oordeel van de burgers. We betreuren dat de voormalig burgemeester en als zodanig hoofd van de brandweer een beeld heeft gekregen (en nagelaten) van de brandweer dat voor hem aanleiding was een blauwe pet binnen te halen. Niemand had dat verwacht en ook u vernam tijdens de sollicitatieprocedure niet dat het uiteindelijk die kant op ging. De sollicitanten, waaronder ook goede kandidaten van brandweersignatuur, was op geen enkele wijze voorgehouden

kansloos te zijn bij sollicitatie die een schertsvertoning bleek te zijn. De uitkomst stond immers al vast.

U als raad verzocht om meer politiefunctionarissen voor de stad en ook elders staat het op het wensenlijstje t.b.v. meer veiligheid. Met de detachering van Schaap, Welten en nog een functionaris, lijkt de politie ruim in haar jasje te zitten óf zijn er andere moverende redenen waardoor deze functionarissen boven de sterkte elders aan de slag kunnen.

Huidige cultuur en uitlatingen in de media

Door onze contacten met de huidige generatie brandweerlieden weten wij hoe zij thans in een angstcultuur leven. Wie niet doet wat de heer Schaap stelt kan vertrekken en wie zijn mond open doet kan rekenen op natrekking en zelfs een bezoek van recherchebureau Pinkerton, alwaar meerdere oudgedienden van de politie werkzaam zijn.

Zelfs proactief meedenken over het oplossen van problemen die er zijn, wordt niet op prijs gesteld door de huidige leiding. Het is dan ook niet vreemd dat in een recent belevingsonderzoek onder brandweermensen in het hele land, in opdracht van de minister van Justitie & Veiligheid, het beeld valt te lezen van een grote kloof tussen de werkvloer en de leiding. Het korps Amsterdam is daarin koploper. De leiding ontkent dit en roept slechts: “we werken aan verbetering,” maar niets lijkt minder waar mede gelet op de toon waarmee de heer Schaap dit denkt te bereiken. ‘Machocultuur’ is een containerbegrip en niet voorbehouden aan de brandweerorganisatie (bij de politie is dit ook niet onbekend). Incidenten waarbij werknemers over de schreef gaan komen bij iedere organisatie voor, maar ze op straat leggen is niet het antwoord. In de huidige uitlatingen wordt het hele korps over één kam geschoren en zelfs het beeld gewekt dat de brandweer in heel Nederland niet deugt. Een ambtenaar in de functie van brandweercommandant is onbetamelijk en grievend als hij stelt dat alle voorgaande commandanten laf leiderschap hebben tentoongesteld. Dergelijke uitspraken kunnen niet anders dan tot reacties leiden.

De vele reacties van afkeur door regionaal brandweercommandanten en oud-commandanten uit het land liegen er niet om: dit doe je niet. Voor de heer Schaap geeft dit echter geen enkele aanleiding om naar zijn eigen gedrag te kijken. Waar hij personeelsleden, ja, zelfs oud-leden, verbiedt zich te uiten op sociale media staat hij het Hoofd Personeelszaken en Organisatie toe de vorige commandant onheus te bejegenen in juist die media. Verder heeft de Vakvereniging van brandweervrijwilligers zich snoeihard uitgesproken tegen de beweringen van de heer Schaap en de verwachting is dat de gezamenlijke Vakbonden/organisatie nog van zich zullen laten horen. Wij sluiten ons daarbij aan, we herkennen ons niet in het geschetste beeld.

Ontbreken van overleg

Het arbeidsrecht is een groot goed in de werkende samenleving en ook voor de non- profitorganisaties gelden regels. De fractie van de Partij van de Ouderen stelde eerder als enige vragen aangaande het georganiseerd overleg tussen werkgever en vakbonden/organisaties (GO) dat eenzijdig door wijlen burgemeester Van der Laan is opgezegd. De huidige directie doet geen enkele poging dit weer te laten verlopen zoals dat behoort.

Sluiting kazerne Dapperstraat

Proeftuinkazerne welke in het nadeel van de burgers werkt kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn om als middel in te zetten in flexibilisering van het rooster, de brandweer staat voor een wettelijke taak en daar horen opkomsttijden bij, dekkingsplan, maatgevend scenario woningbrand, basisbrandweerzorg genoemd!

Korpssterkte

Diende wij, primaire proces, met in een gemiddelde bezetting van 170 lieden per 24 uur, zijn daar nog ongeveer 88 van over. Bestond het secondaire proces uit gemiddeld 70 mensen is dat inmiddels ruim 300, hoewel het geheel vaag blijft want de cijfers spreken elkaar tegen.

Vragen

Wij verzoeken u vriendelijk ons antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Heeft u er begrip voor dat wij ons geschoffeerd voelen en het voor onze huidige generatie opnemen?
  2. Vindt u de uitspraken van de heer Schaap betamelijk en passend bij het ambt dat hij bekleed?
  3. Bent u op de hoogte van de inhuur en gedragingen van recherchebureau Pinkerton?
  4. Vindt u het gepast dat nog steeds geen (GO) overleg plaats vindt?
  5. Bent u er zich van bewust dat de druk op de huidige bezetting, de vormen van intimidatiedoor de Korpsleiding, niet uit te sluiten, gevolgen kan hebben voor het goed functionerenen daarmee de veiligheid van het personeel?
  6. Draagt u kennis van feiten en omstandigheden aangaande de dekking van de regionalebrandweer Amsterdam-Amstelland, de voorgestelde sluiting in de avond en nachtelijke uren van de kazerne aan de Dapperstraat die niet zonder gevolgen voor de burgers kan blijven?
  7. Bestaat de organisatie uit ruim 1050 mensen of zo elders wordt beweerd 1100 mensen?

Mocht u vragen aan ons hebben of behoefte aan meer onderbouwing van de genoemde punten dan zijn wij zeer bereid deze te beantwoorden en/of te leveren.

In afwachting van, namens een verenigde groep gepensioneerde brandweerlieden, voor deze,

Mart van Troost, Danny Spans, Jan lust, Kees Eijk, Marcel Paul, Rob Jonkers, Joop Savijn, Bob Bakker, Kees Heersping, Jan Dinsdag, Cor de Groot, Tinus Melis, Wessel Slagter, Cor Ronner.

   

Steun direct Bas Paternotte

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken: (Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.