TPOok!

 
Opinie

Tijd om Forum voor Democratie om te dopen in Forum tegen Democratie

Enkele schoolvoorbeelden van de anti-democratische houding van deze partij

Het Forum voor Democratie zit al een tijdje in de hoek waarin de klappen vallen. Was er eerst interne ophef over de verondersteld dictatoriale koers van het partijbestuur, niet veel later was er een rel rondom FvD-kandidaat Yernaz Ramautarsingh die zich uiteindelijk genoodzaakt zag om afstand te doen van zijn eventuele raadszetel. Vanuit de media is men ondertussen uitgebreid in het reilen en zeilen van FvD gedoken, wat een interessant beeld schept van de partij en haar doen en laten. Dit beeld geeft ons een inkijkje in een partij die in plaats van Forum Voor Democratie ook prima Forum Tegen Democratie zou kunnen heten.

Groot voorstander van democratisering?

Om te beginnen de interne partijontwikkelingen. De afgelopen maanden is steeds meer een beeld ontstaan van een partijtop die zich vrij dictatoriaal opstelt, weinig inspraak, laat staan tegenspraak duldt, van leden, en de macht in de partij steeds verder centraliseert, in plaats van dat zij bereid is deze te spreiden. Als gevolg daarvan zijn ook diverse prominente leden reeds uit de partij gestapt. Op zich niet ongewoon voor een nieuwe partij, maar wel iets wat te denken geeft wanneer het een partij betreft die zich er juist op beroept een groot voorstander van democratisering te zijn.

Meer democratie als stok maar niet als ideaal

Wat ook te denken geeft is de manier waarop FvD, of eigenlijk FtD, ijvert voor democratische vernieuwing. Vanaf de jaren ’60 kennen we in Nederland een sterke beweging die zich hier voor inspant, helaas tot op heden zonder veel succes. FvD had de trotse erfgenaam hiervan kunnen worden, ware het niet dat we wel een aantal vraagtekens kunnen plaatsen bij de manier waarop zij dit doet. In essentie zou voor elke beweging of partij die pleit voor meer democratische vernieuwing de democratische vernieuwing een doel an sich moeten zijn, en niet een middel tot. In andere woorden, het zou erom moeten gaan dat het einddoel meer democratie is, meer burgerinspraak en meer checks and balances. Het zou niet een middel moeten zijn, namelijk om een bepaalde ideologie of visie op de samenleving meer invloed te geven, middels die democratische vernieuwing. Voor FtD lijkt dit laatste echter wel steeds meer het geval te zijn. Democratische vernieuwing lijkt voor de partij juist een middel te zijn om de bestuurlijke elite en progressieve bovenlaag om de oren te slaan met de maatschappijvisie van het meer conservatief en nationalistisch ingestelde bredere electoraat. Meer democratie als stok, maar niet als ideaal.

Thierry Baudet en de gemeenteraadsverkiezingen

Een derde en laatste reden waarom we Forum voor Democratie zouden kunnen aanraden om zich toch echt om te dopen tot Forum tegen Democratie is de wijze waarop partijleider Thierry Baudet zich rondom de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen opstelde ten opzichte van de lokale democratie en het proces van lokale verkiezingen. Hiermee zette hij een directe aanval in op de integriteit van al die burgers die zich inzetten voor het goed laten verlopen van de Gemeenteraadsverkiezingen, en plaatste hij de (lokale) democratie in een kwaad daglicht. Letterlijk stelde hij ‘niet te weten of de telling bij de verkiezingen eerlijk is gegaan’, en noemde de wijze waarop die nu verliep ‘volstrekt onverantwoord’. Dit is een directe motie van wantrouwen jegens al diegene die zich belangeloos inspannen voor het goed laten verlopen van het democratisch proces in Nederland. Er is niks mis met een kritische houding t.o.v. onvolkomenheden in het systeem, maar wanneer je stelt niet te weten of de verkiezingen nu wel eerlijk verlopen en je je aanhangers oproept om dit te gaan controleren dan val je al die mensen aan die zich nu voor de democratie inspannen, en daarmee de democratie an sich. Want die democratie, die bestaat alleen bij de gratie van al die mensen die zich daar voor inzetten.

Een anti-democratische houding

Forum tegen Democratie is dus een naam die meer recht doet aan de huidige houding van de partij t.o.v. democratie, zowel intern als extern, dan Forum voor Democratie. De partijleiding stelt zich intern dictatoriaal op, ziet democratische vernieuwing niet als doel maar als middel, en probeert het vertrouwen in de (lokale) democratie actief te ondermijnen. Dit zijn allen schoolvoorbeelden van een anti-democratische houding, waarmee de partij dus allesbehalve recht doet aan haar naam. Beter zou het daarom zijn wanneer de partij eerlijk zou zijn, en haar naam aan zou passen. Van Forum voor Democratie, naar Forum tegen Democratie.

   

Steun direct Gert Jan Geling

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken: (Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.