Doneer aan TPO
 

GroenLinks-fractie wilde aanranding stagiaire door fractiemedewerker onder de pet houden #MeToo

Medewerker alsnog ontslagen

Door: , 20:22, 14 maart 2018
Fractievoorzitter Jesse Klaver geeft een speech tijdens de VerkiezingsMeetup van GroenLinks. ANP PIROSCHKA DE WOUW

Medewerker alsnog ontslagen

GroenLinks heeft een medewerker van de Tweede Kamerfractie ontslagen die na het kerstdiner van de fractie vorig jaar in de nacht van maandag 18 december 2017 een stagiaire van de fractie tegen haar zin had gezoend en aangeraakt. Het is voor het eerst sinds de #MeToo-discussie op gang is gekomen dat zo’n kwestie aan het Binnenhof bekend wordt. Dat meldt NRC Handelsblad. Uit gerechtelijke stukken blijkt dat GroenLinks de medewerker eerst een tweede kans wilde geven. Eerder deze week werd de gerechtelijke uitspraak bekend, onduidelijk was toen nog om welke Tweede Kamer-fractie het ging.

Over de tweede kans die de GroenLinks-fractie de dader op donderdag 21 december bood valt te lezen:

“Gezien het feit dat je tijdens ons gesprek berouw hebt getoond, aangegeven hebt veel spijt te hebben en dit ook aan [de vrouw] kenbaar wilt maken, is besloten jou een tweede kans te geven en geven wij jou slechts een officiële waarschuwing. Wat ons betreft is dit echter wel gelijk een laatste waarschuwing. Wij gaan ervan uit dat je binnen onze organisatie geldende regels nakomt en dat je dergelijk of aanverwant intimiderend gedrag niet meer vertoont.”

‘Ik wil alleen jou, ik wil je nu’

‘De man bood de stagiaire die nacht aan bij haar in Den Haag te blijven slapen omdat haar laatste trein inmiddels was vertrokken. Nadat zij niet inging op zijn avances liet hij haar alleen achter. Even daarvoor was zij haar tas kwijtgeraakt.

Uit de stukken van de Haagse rechtbank:

 

“Naar toen bleek was ze haar tas kwijtgeraakt. Op een gegeven moment ben jij weggegaan en je hebt [de vrouw] middenin Den Haag, wetende dat zij niet meer naar huis kon komen, aan haar lot overgelaten. Ze had alleen beschikking over een telefoon, en omdat zij geen tas had, kon ze ook niet over geld beschikken om een taxi te kunnen nemen. Toen ze al weg was, heeft [de vrouw] je nog een app gestuurd met de vraag of ʼje echt van plan was haar in de steek te latenʼ. Waarop jij geantwoord hebt met teksten als ʼik wil alleen jou, ik wil je nuʼ.”

 

GroenLinks besloot op vrijdag 26 januari toch naar de rechter te stappen om de arbeidsovereenkomst met de medewerker te ontbinden.

GroenLinks: ‘Ernstig incident’

Een woordvoerder van GroenLinks laat aan TPO weten:

 

“Het ernstige incident dat heeft plaats gevonden tussen een fractiemedewerker en een stagiair is voor de GroenLinks-fractie aanleiding geweest om direct actie te ondernemen. Vanaf het begin heeft voor GroenLinks het belang van het slachtoffer voorop gestaan. Aanvankelijk werd er een traject gestart waar een officiële waarschuwing onderdeel van uitmaakte. Daarnaast werd de medewerker gesommeerd in gesprek te gaan met een arboarts, in therapie te gaan en een gesprek aan te gaan met het slachtoffer om zijn excuses aan te bieden. Tot die tijd zou hij niet terug mogen komen naar de fractie. Al snel werd besloten dat dit niet voldoende was. Daarom heeft de organisatie besloten de medewerker te ontslaan.”

 

Waarvan akte.

 
 
 

Steun direct Bas Paternotte

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Om administratieve redenen moet je donatie minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace