TPOok!

 
avatar
   
Politiek

Cailin Kuit (lijst BIJ1) werkt voor OneCoin, in juni 2017 werden daarover deze Kamervragen gesteld

'Bent u bekend met de vele strafrechtelijke onderzoeken tegen OneCoin?'

Tags: ,

De Kamervragen in pdf hier.

Cailin Kuit Linkedin.

Lees ook dit ontluisterende artikel over OneCoin van OneLife in The Atlantic.
Noten:

1 https://www.onelife.eu/en/
2 https://www.onecoin.eu/en/
3 https://www.xcoinx.com/
4 https://bitcoin.org/nl/
5 https://www.ethereum.org/
6 https://litecoin.org/nl/
7 https://www.onelife.eu/en/faq/cryptocurrency-mining-coins-tokens
8 Zie ook de beantwoording van de Kamervragen van het lid Nijboer over het gebruik van en toezicht op nieuwe
digitale betaalmiddelen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, aanhangsel 830
9 https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/2017/juni/virtuele-valuta
10 https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2013/dnb300672.jsp
11 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG
van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141)
12 http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf

   

Steun direct Bert Brussen

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken: (Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.