TPOok!

 
Opinie

Kuzu in nieuwe rol als verbinder tussen alle groepen Nederlanders

'Ambitieuze activiteitenlijst waarmee DENK ons weer laat verbroederen'

Partij DENK was met zijn het Rotterdamse optreden een verademing. Kamerlid T. Kuzu wist bij herhaling en met charme de boodschap van verbroedering en verbinding tussen mensen van verschillend pluimage uit te dragen. Chapeau voor deze nieuw ingeslagen weg. Hiermee gloort voor Kuzu en zijn nieuwe democratische beweging een wel zeer ambitieuze activiteitenlijst.

Neem de lang smeulende kwestie van de dubbele paspoorten en de diepere consequentie ervan voor onze samenleving. Natuurlijk, iemand die naast een Nederlands ook een Belgisch paspoort heeft zal hier voor weinig extra problemen zorgen. Maar anno 2017 is een Nederlands paspoort in combinatie met een Turks paspoort wel degelijk problemantisch. Voor het mannelijke deel van de Turks-Nederlandse gemeenschap (een kwart miljoen mannen) impliceert dit de verplichting om in het Turkse leger te dienen. Deze verplichting kan voor een zeker bedrag worden afgekocht, en vooral minderheden (Koerden, Alevieten, Armeniƫrs, etc.) maken daar om evidente redenen gebruik van. Maar het zijn vooral soennieten, ongeveer 35% van de Turkse bevolking, die daadwerkelijk in het Turkse leger dienen.

Maatschappijsplijtende zaak

Maar dienen in het leger van een andere natiestaat is voor een Nederlands staatsburger bij wet verboden. Nu komt daar het probleem bij dat de recente politieke realiteit betekent dat duizenden Nederlanders taken vervullen in een dictatoriaal aangestuurd land waarin de rechten van minderheden dagelijks met voeten getreden worden. Alevieten, liberalen, ArmeniĆ«rs, christenen (Syrisch-christenen op de vlucht voor geweld in SyriĆ« werden door het Turkse leger aan de grens systematisch de toegang geweigerd), Joden (president Erdogan stelde niet lang geleden voor deze minderheid meer belasting te laten betalen dan de ‘gewone’ Turkse inwoners) en met name Koerden blijken rechteloos te zijn, en zijn er hun leven niet zeker. Sterker nog, hele stadsdelen in Koerdisch TurkijeĀ  werden door het Turkse leger met de grond gelijkgemaakt.

Zoals Dhr. Kuzu in zijn nieuwe rol als verbinder van alle groepen Nederlanders ongetwijfeld zal vinden is dit een onacceptabele kwestie. Aan deze maatschappijsplijtende zaak dient per direct een einde gemaakt te worden. Dienen in een leger van een andere mogendheid is verboden, Nederlanders die dienen in een leger dat mensen systematisch vermoord is een gotspe; terugkomst van deze soldaten met bloed aan hun handen is voor onze samenleving een onacceptabele zaak.

Licence to kill

Met deze ‘bagage’ als ‘gewoon’ staatsburger in onze samenleving kunnen functioneren, is een onmogelijkheid. De vervreemding van onze samenleving is dan een feit. Politiek Den Haag vreest vooral de terugkomst van ISIS-strijders naar Nederland. Maar dit zijn slechts uiterst geringe aantallen in vergelijking met de duizenden Nederlanders die behept met een ‘licence to kill‘ Turkse minderheden systematisch naar het leven hebben gestaan. Onbegrijpelijk dat geen enkele partij in Den Haag deze ernstige schending van de wet niet durft te benoemen, laat staan aan te pakken. Mijn hoop is nu op Kuzu gevestigd om deze ‘zaak’ op de agenda te zetten. Terugkeer naar Nederland moet celstraf opleveren, of beter nog, terugkeer moet onmogelijk zijn. Immers, het hart zit niet meer bij Nederland, maar bij een vreemde, fascistische entiteit.

Verbinding creĆ«ren tussen mensen gaat ook, hoe kan het anders, via de portemonnee. Economisch deelnemen aan het maatschappelijk proces leidt tot integratie, met assimilatie als einddoel. In een gezond georganiseerde economische huishouding dragen alle sociale en culturele klassen bij aan het bruto binnenlands product. Echter, ingeval van instromende niet-westerse allochtonen met veelal een islamitische achtergrond doet zich iets vreemds voor. Zeker ook de laatste instroom uit Eritrea, SyriĆ«, Irak, etc. blijkt louter een forse additionele kostenpost te zijn. Het overgrote deel hiervan leeft op kosten van de Nederlandse samenleving; echter, zo blijktĀ ook uit meerdere onderzoeken door het CBS verricht, zijn de eerder ingestroomde personen uit Marokko en Turkije, macro-economisch gezien weinig productief.

Bijstand

Ook Chinezen werden een halve eeuw geleden bij binnenkomst met argwaan bekeken; de ouderen onder ons herinneren zich nog de oudejaarsconference van Wim Kan die over ‘de angst voor het gele gevaar’ sprak. Maar ze zijn economisch zeer succesvol gebleken. Weinigen leven hier op kosten van de staat. Polen idem. Bij binnenkomst niets dan kritiek, nu echter blijken het vooral in de bouw harde werkers te zijn net als Italianen en Spanjaarden. Maar de CBS-data laat zien dat niet-westerse allochtonen in alle leeftijdscategorieĆ«n de Nederlandse staat geld kosten (autochtonen 20-60 jaar oud, leveren de Staat jaarlijks tussen de 5.000 en 7.000 euro aan belastinggeld op).

Dat deze groepen moeilijk integreren, niet bijdragen aan de opbouw van pensioen- en AOW-potten, in zeer grote aantallen gebruik maken van huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag is onacceptabel. Dit levert een almaar toenemende jaarlijkse kostenpost op van naar schatting nu 8 tot 10 miljard euro. De vraag is wat Chinezen en Polen wel kunnen en wat mensen met moslim-achtergrond niet kunnen? Zij moeten in staat geacht worden dezelfde economische bijdrage te kunnen leveren als andere allochtone groepen. Maar het gebeurt massaal niet. Schrijver, historicus en moslim H. Samad schrijft daarover. Binnenin de orthodoxe islamitische wereld wordt participatie aan onze westerse samenleving als slecht bestempeld.

Non-participatie

Verwezen mag worden naar de vele salafistische gebedshuizen in Nederland die nog steeds met grote regelmaat oproepen tot non-participatie, zolang de strenge islamitische wetgeving hier nog niet gevestigd is. De AIVD weet daarvan, neemt jaarlijks extra personeel aan om dit wanstaltige fenomeen te ‘monitoren’. Het is laf van politiek Den Haag om deze splijtzwam voort te laten woekeren. In Duitsland begrijpt men meer van deze problematiek. Kanselier Merkel heeft deze stroming dan ook vorig jaar in Duitsland verboden. Deze vorm van orthodoxie blijkt een splijtzwam, en niet die verbindende factor waar bij ons Kuzu nu zo naarstig naar op zoek is.

Het is vreemd dat een cultuur die zichzelf zo hoog acht, niet verder komt dan handje ophouden. Nog vreemder is het dat socialisten en liberalen in Den Haag dit alles zonder blikken of blozen gedogen: de een geeft teveel subsidie weg in de hoop dat de nieuwe Nederlanders vanzelf zullen assimileren, de ander zwaait met een zogenaamd hoog goed, de vrijheid van godsdienst, zonder te onderzoeken wat die godsdienst in de kern inhoudt, en soms niet anders is dan plat nationalisme, welke de bestaande natiestaat ten gronde wenst te richten.

Minderheden in islamitische landen

Tot slot ā€˜n klein puntje van aandacht richting Kuzu. Ook in het programma Buitenhof sprak hij over de problematiek van de Palestijnen in het Midden-Oosten. Beter doet hij eraan vol te gaan voor zijn nieuwe boodschap: verbinden van culturele groepen binnenin Nederland. Want het Midden-Oosten is een te complex fenomeen, waar het uitvergroten van een enkel probleem niets oplost, juist vanwege die eenzijdige blik. Want ik heb Kuzu nooit het probleem van miljoenen Sefardische joden horen benoemen, die de laatste decennia binnenin de islamitische wereld massaal zijn beroofd, verjaagd en uitgemoord. De laatste migratiegolf was in de jaren-’80, toen Sefardische joden Iran zijn ontvlucht. Sommigen ervan hebben, om economische redenen, een nieuw bestaan op de Westbank opgebouwd. Deze culturele minderheid heeft van Marokko tot Iran aan toe etnische zuiveringen moeten ondergaan. Verwacht u nu van juist hen voorbeeldig en empathisch gedrag?

U zou in brede zin pleitbezorger kunnen worden voor de belangen van minderheden binnen islamitische landen. Hamed A. Samad beschrijft in zijn vele publicaties de armzalige situatie van buitenlandse werknemers in deze regio. Geen recht op permanent verblijf, geen recht op uitkering bij ziekte of werkloosheid, geen huur- of zorg-subsidie, geen burgerrechten, niets, noppes, nada. Als men het zou wagen een verkeersovertreding te veroorzaken, dan rest aldus Samad celstraf en landuitzetting. Zou Kuzu in zijn nieuwe politieke rol niet eens de gemakken kunnen belichten die niet-westerse allochtonen in Nederland ten deel vallen, in vergelijking met ‘geen enkel recht’ dat buitenlanders in hun regio van herkomst ten deel valt?

Etnische zuiveringen

En als ikzelf zou mogen gokken op het eerstvolgende menselijke drama dat zich in het Midden-Oosten zal voltrekken is dat de precaire situatie waarin Koptische christenen in Egypte zich bevinden. Een etnische zuivering van ongekend aantal (8 miljoen mensen) lijkt er aanstaande. Denk hier eens over na DENK; laat uw boodschap van verbinding hier eens over schijnen. Het zou u sieren.

Ik wens Kuzu in zijn nieuwe rol van ‘grote verbinder van onze natie’, veel sterkte en wijsheid toe. Er valt in die rol veel te winnen, weinig te verliezen.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.