TPOok!

 
Reportage

Chris Aalberts in Den Helder (5): Voor de lokale PvdA dreunt Rutte-2 stevig na

Maar de Armoedenota van de wethouder is 'een pareltje'

U gaat nu doneren voor Chris Aalberts

 

Of de vergadering openbaar is, weet niemand. Meerdere aanwezigen “denken van wel”, maar helemaal zeker zijn ze er niet van. “Het zou in principe openbaar moeten zijn,” klinkt het. En dus krijgt uw verslaggever een warm welkom: twee kopjes koffie en de vriendelijke vraag van voorzitter Maja of ik de agenda heb gezien. Ik mag mezelf voorstellen. We zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de PvdA-afdeling Den Helder, waar de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen zal worden aangewezen. Ook praat de PvdA over het verkiezingsprogramma.

We zijn deze avond in De Draaikolk, een haveloos uitziende sporthal annex zalencentrum middenin Den Helder. De PvdA huurt hier vaker een zaaltje. Er lijkt al decennialang geen onderhoud meer te zijn gepleegd. In het zaaltje moeten bezoekers na binnenkomst meteen een trapje van drie of vier treden af. Een hele onderneming voor een van de oudere leden, die er nauwelijks in slaagt de afdaling zonder kleerscheuren te voltooien. “De volgende keer moeten we beter kijken welke zaal we krijgen,” noteert een van de leden. “Je weet nooit welke zaal je krijgt.”

Iedereen een functie

Hier kent iedereen elkaar. Voorzitter Maja meldt “dat er een afwijkend persoon aanwezig is”, namelijk uw verslaggever. Er zijn zestien leden. Uit het voorstelrondje blijkt dat vrijwel iedereen een functie binnen de PvdA heeft, die ooit heeft gehad of in de nabije toekomst ambieert. We tellen: een wethouder, twee raadsleden, een statenlid, twee bestuursleden, een fractie-assistent, twee commissieleden en drie leden die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad. Van de overige vier personen zeggen er twee al decennialang lid te zijn.

De gemiddelde leeftijd is lastig te schatten, maar ligt zeker boven de vijftig. En dan trekken drie leden van rond de veertig het gemiddelde nog enigszins naar beneden. De PvdA in Den Helder is een ouderenpartij. Dit blijkt ook uit een van de drie afmeldingen: een van hen heeft een staaroperatie ondergaan. Zoals dat gaat met mensen die al decennialang lid zijn van dezelfde club, is de sfeer hier gemoedelijk. Niemand heeft de notulen van de vorige keer gelezen. De belangrijkste actiepunten zijn bovendien niet opgepakt. Ze komen de volgende vergadering nog eens terug.

Genoeg kandidaten voor een kleine fractie

Vandaag bespreekt de PvdA de voortgang rond de kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart. Er zijn inmiddels acht kandidaten, één persoon twijfelt en een ander moet nog een gesprek krijgen. Er zijn drie lijstduwers. “Zoals Maarten van Rossem in Utrecht. Dat doen wij in het klein,” zegt een van de leden. De PvdA heeft ruim voldoende kandidaten want voorzitter Maja verwacht dat “de fractie na de verkiezingen klein blijft.” De PvdA kromp in Den Helder tussen 2006 en 2014 van acht naar twee zetels. Uit de rest van de vergadering blijkt dat de PvdA blij is als ze die twee weet te behouden.

Vandaag wordt de lijsttrekker gekozen. Fractievoorzitter Peter de Vrij is de enige kandidaat: een goedlachse vijftiger die met enige tussenpozen al tien jaar in de gemeenteraad zit. Het bestuur en “de adviescommissie” willen Peter want hij past in het profiel. Er volgt een lange lijst complimenten. Er wordt een brief voorgelezen van ene Frits die kennelijk goed weet wat Peter voor de Helderse PvdA betekent. Peter heeft de website goed bijgehouden en actief gecanvast, horen we. Ook is hij al bezig met het verkiezingsprogramma. Dit kwalificeert Peter voor het lijsttrekkerschap.

Armoedenota is ‘een pareltje’

Omdat het bestuur een kleine fractie verwacht, willen ze “een generalist”. De schriftelijke stemming levert unanieme steun voor Peter op. Hij wil verder gaan op de ingezette lijn. Er is een begin gemaakt met armoedebeleid. “Daar scoren we nu op,” horen we. Er zijn meer banen en meer kansen nodig. Daar moet energie in worden gestoken. Deze boodschap is op zichzelf logisch, want Den Helder staat bekend als een sociaal zwakke gemeente: hier wonen veel mensen met een uitkering en veel mensen maken hier gebruik van enigerlei vorm van zorg.

Peter hoopt dat de peilingen ten gunste keren en dat de PvdA landelijk goed scoort. Er wordt inmiddels aan het verkiezingsprogramma geschreven. De lokale PvdA zal voortbouwen op de armoedenota die PvdA-wethouder Trees van der Paard heeft geschreven. Dat zou “een pareltje” zijn, al was vrijwel de hele gemeenteraad een paar maanden geleden nog uiterst negatief over de “bij elkaar geraapte nota zonder visie”. Ook wethouder Trees vindt dat haar eigen beleid de focus moet zijn. De PvdA-boodschap moet zijn “dat we de mensen willen helpen.”

Rutte-2 dreunt na in Den Helder

De PvdA moet volgens Trees “staan voor de inwoners” en moet dat “keer op keer uiten”. Of de Helderse PvdA echt kan profiteren van Trees’ armoedenota is niet zeker: we leren dat ze weliswaar “respect en gezag” heeft maar dat bij het flyeren ook duidelijk moet zijn dat ze van de PvdA is. Er wordt getwijfeld of het bestaan van de wethouder en haar armoedenota bij veel bewoners al op het netvlies staat. Die twijfel is niet zo vreemd, want de gemeenteraad schamperde over Trees’ nota dat die een optelsom was van bestaand beleid. Voor inwoners veranderde deze dus zo goed als niks.

Een lid zegt dat men op straat denkt dat de PvdA “al het armoedebeleid heeft afgebroken” en “heeft meegeholpen aan het afbreken van de sociale zekerheid.” De PvdA kan beter haar naam veranderen. Er is inmiddels een fractie – afgesplitst van een lokale partij – met de naam “Sociaal Lokaal”. Die heeft een duidelijker profiel. Wethouder Trees weet dat Jetta Klijnsma veel heeft gedaan, maar stelt toch voor om in de campagne de lokale PvdA-resultaten centraal te stellen. De boodschap moet zijn dat de PvdA “de meest sociale partij van Den Helder” is.

Trees: “Dat laten we ons niet afpakken!”

 

U gaat nu doneren voor Chris Aalberts

   

Steun direct Chris Aalberts

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken: (Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.