TPOok!

 
Video

Esther van Fenema & Shirin Musa over geweld tegen vrouwen

In Cafe Weltschmerz

Shirin Musa (geboren in Pakistan) is de oprichter, directeur en de drijvende kracht achter de Nederlandse vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom.

Shirin Musa’s persoonlijke ervaring en de ervaringen van vrouwen die zich tot haar wenden omdat ze zich in schrijnende situaties van ‘huwelijkse gevangenschap’ bevinden, is voor haar de aanleiding geweest om Femmes for Freedom op te richten. Deze organisatie richt zich op politiek lobbywerk en het juridisch en praktische ondersteuning van slachtoffers van huwelijkse gevangenschap en andere vormen van huwelijkse onvrijheid.

In minder dan een jaar tijd heeft ze in de Nederlandse samenleving het begrip huwelijkse gevangenschap geïntroduceerd en politiek geagendeerd. Zo heeft haar campagne ‘amendement voor vrije en blije vrouwen’ er in 2012 toe geleid dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het amendement Arib-Hilkens waarin ook het begrip ‘huwelijkse gevangenschap’ (oftewel ‘gedwongen voortzetting van een huwelijk’) en achterlating van partner of kind onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht vallen.

Daarnaast heeft Femmes for Freedom in 2013 onderzoek gedaan naar verborgen vrouwen en de aanbevelingen en aanvullingen van dit onderzoek zijn overgenomen door het College van B&W in Rotterdam, waar in 2017 als uitvloeisel hiervan het Rotterdamse ‘Family Justice Centre’ van start zal gaan.

Ze sprak in het Israëlisch parlement (2013) en agendeerde bij de Commission on the Status of Women in New York huwelijkse gevangenschap. Femmes for Freedom voert ook proefprocessen en zet zich in tegen eerwraak, gedwongen achterlating, gedwongen isolement, verborgen vrouwen, kindhuwelijken en polygamie. Met laagdrempelige acties, zoals het uitdelen van spiekpennen, probeert de organisatie jonge meiden te wijzen op hun rechten en mogelijkheden.

 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.