Doneer aan TPO
 

Asielzoekers beklagen zich bij Raad van State omdat Klaas Dijkhoff regels gezinshereniging handhaaft

Vluchtelingen waren te laat met aanvraag

Door: Bas Paternotte, 15:24, 21 juni 2017

Drie vreemdelingen – één uit Afghanistan en twee uit Eritrea – hebben zich beklaagd bij de Raad van State omdat hun aanvraag om gezinshereniging is afgewezen omdat deze niet binnen de wettelijke termijn van drie maanden is ingediend. Het drietal wilde gebruikmaken van een gunstige regeling voor gezinshereniging die geldt voor gezinsleden van vreemdelingen met een asielvergunning. Zij hebben hun aanvragen echter te laat ingediend, staatssecretaris Asielzaken Klaas Dijkhoff (VVD) heeft de aanvragen daarom afgewezen.

Maar: de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De Raad wil weten of deze richtlijn wel toestaat dat Dijkhoff een aanvraag om gezinshereniging afwijst omdat deze niet binnen de wettelijke termijn van drie maanden is ingediend.

De vreemdelingen zijn het daarmee niet eens en vinden dat de staatssecretaris rekening had moeten houden met hun persoonlijke omstandigheden. Zij kunnen nu alleen nog gebruikmaken van de reguliere procedure om herenigd te worden met hun gezinsleden in Nederland, maar die regeling is minder gunstig.

De Afdeling bestuursrechtspraak schorst de behandeling van de zaken in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie in Luxemburg.


 

Steun direct Bas Paternotte

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Om administratieve redenen moet je donatie minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
 
 
Toon / Verberg Reacties