TPOok!

 
Opinie

‘De VVD moet de handschoen oppakken in de discussie over cultuur en identiteit’

Er is geen discussie over integratie mogelijk als we deze onderwerpen ongemoeid laten

In het begin van de jaren negentig sprak Frits Bolkestein, als een van de eersten, zich kritisch uit over de multiculturele samenleving. Het was Bolkestein die integratie op de agenda zette. In een artikel in de Volkskrant, in 1991, richtte hij zich op twee zaken. In de eerste plaats benoemde hij de fundamentele politieke beginselen van de Nederlandse samenleving: “scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid en non-discriminatie. Daarover kan niet worden gemarchandeerd. Ook niet een klein beetje.” Daarnaast benadrukte hij dat “het liberalisme universele geldigheid en waarde voor deze beginselen claimt”.

Het artikel veroorzaakte een storm aan kritiek.

Hiermee onderstreepte Bolkestein dat onze vrijheden, en onze verworvenheden, niet onderhandelbaar zijn. Het is hierom dat cultuur en identiteit in het verlengde van integratie liggen. Het is onmogelijk om het onderwerp integratie te bediscussiëren en daarbij cultuur en identiteit ongemoeid te laten.

Drie punten, nog altijd actueel

Na het uiteenzetten van zijn ideeën was de volgende stap het ontwikkelen van beleid. Hij kwam tot de volgende drieslag: “beperk immigratie, bestrijdt discriminatie, bevorder integratie.” Een trikolon die 25 jaar na dato nog steeds actueel is.

Hoe heeft de discussie over integratie, cultuur en identiteit zich ontvouwen sinds 1991?

Aan het eind van Paars II zorgde Pim Fortuyn voor een hernieuwde opleving in het debat. Na de moord op Fortuyn heeft Geert Wilders getracht zijn ideologische ‘mantel’ over te nemen. Onder druk van Wilders heeft het debat zich verscherpt. Onlangs heeft de Europese vluchtelingencrisis, en de daarmee gepaard gaande instroom aan duizenden asielzoekers uit niet-Westerse culturen, de discussie rond Cultuur en Identiteit weer in alle hevigheid ontketend. Hoe moet Nederland omgaan met duizenden nieuwkomers, wanneer de bestaande uitdagingen (en problemen) rond integratie niet zijn opgelost?

Rechts is aan de macht

De kiezer is rechts: afgelopen maart heeft rechts de verkiezingen gewonnen. Een landslide voor de PVV is uitgebleven: De VVD is uit de bus gekomen als de grootste partij; de PVV als tweede; en het CDA vlak daarachter als derde. Deze verkiezingen gingen, meer dan ooit, over identiteit.

De PVV heeft zich laten gelden met een verkiezingsprogramma van (welgeteld) een pagina. Alom weggezet als ‘onmogelijk’ en ‘ongrondwettelijk’ hebben bijna alle partijen samenwerking met de PVV uitgesloten. De VVD bood (en biedt) een redelijk alternatief.

Nederland trok een grens onder leiding van Rutte

De kiezer is op zoek naar een stevig geluid op het gebied van cultuur en identiteit. De VVD laat af en toe van zich horen. Een voorbeeld: de HJ Schoo lezing van Edith Schippers maakte indruk. Zij sprak heldere taal: “Frits Bolkestein zei het al in de 90’er jaren: Alle culturen zijn helemaal niet gelijkwaardig. En ik zeg het hem na: de onze is een stuk beter dan alle andere die ik ken.”

De kiezer verlangt naar een VVD die zelfverzekerd optreedt. Gedurende het laatste weekend voor de verkiezingen zorgden de standvastigheid van Mark Rutte (en Ahmed Aboutaleb) ervoor dat Turkse overheidsfunctionarissen geen campagne konden voeren in Nederland voor het grondwetsreferendum. Onder leiding van onze Minister-President, Mark Rutte, en de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, trok Nederland een grens en gaf geen centimeter prijs.

Niet laten kapen door extremen

Zonder een sterk profiel van de VVD qua cultuur en identiteit wordt het maatschappelijk debat gekaapt door extremen. De VVD moet actiever meedoen aan het debat: zowel binnen de partij, als daarbuiten.

Binnenkort vindt een bijzonder evenement plaats: de Grenzen van Nederlandse Waarden. De Haagse VVD nodigt u uit voor een eerste bijeenkomst binnen een nieuwe reeks genaamd ‘Cultuur en Identiteit’. Voor deze eerste bijeenkomst zijn drie prominente sprekers uitgenodigd: Wierd Duk, Afshin Ellian, en Sid Lukkassen.

Meer informatie kunt u hier vinden. Iedereen is van harte welkom: leden en niet-leden, VVD-ers en niet-VVD-ers.

De VVD moet de handschoen oppakken in de discussie over cultuur en identiteit.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.