Doneer aan TPO
 

PvdA wil huren vrije sector laten toetsen, VVD is tegen

Kloof in coalitie over liberalisering huurmarkt

Door: , 20:20, 05 april 2016

Kloof in coalitie over liberalisering huurmarkt

 

Dit artikel kwam tot stand dankzij uw gulle giften. Doneer ook een maak fantastische online journalistiek mogelijk!

Screen Shot 2016-03-29 at 23.08.57

 

De PvdA wil dat minister van Wonen Stef Blok (VVD) alle huurcontracten voor vrije sector-huurwoningen eenmalig laat toetsen. Dat zegt PvdA-Kamerlid Albert de Vries dinsdag tegen ThePostOnline. Het Kamerlid wil hiermee de ontduiking van de verhuurdersheffing en inning van te hoge huren beperken. Uit onderzoek van TPO bleek vorige week dat de helft van alle huurcontracten voor vrije sector-huurwoningen eigenlijk veel te hoog is.

Deze zogenaamde ‘geliberaliseerde’ huurcontracten zouden eigenlijk onder de regels van de gereguleerde huursector moeten vallen. In dat geval gaat de huur ook fors omlaag, gemiddeld zo’n 371 euro, een daling van 40 procent van de oorspronkelijke huurprijs.

De Vries noemt de resultaten van het onderzoek ‘het topje van de ijsberg’ en noemt het gemiddelde verschil in huur iets dat ‘in de buurt komt van oplichting’. Het Kamerlid vraagt om sancties en wil dat mensen hun teveel betaalde huur terugkrijgen.

Kamerlid (en PvdA-coalitiegenoot) Roald van der Linde (VVD) begrijpt op zijn beurt niet waarom mensen die boven de liberalisatiegrens huren sowieso naar de Huurcommissie zouden stappen. Volgens  Van der Linde is “het systeem natuurlijk het probleem. De huur in de sociale sector is zo ver afgedreven van wat in de markt redelijk wordt gevonden, waardoor de stap naar de Huurcommissie wel heel aantrekkelijk wordt.”

‘Dit komt in de buurt van oplichting’

PvdA’er De Vries: “Een gemiddelde van 371 euro teveel per maand is echt gigantisch. Dat komt in de buurt van oplichting. Ik zal de minister vragen of hij het met mij eens is dat het gepast zou zijn om hiervoor bij bewezen opzet ook sancties op te gaan leggen. En het lijkt mij ook logisch dat de huurder de teveel betaalde huur met terugwerkende kracht terug krijgt.”

‘Voorkomen beter dan genezen’

De vraag is nu of de rol van de overheid moet liggen bij het faciliteren van huurverlaging via de Huurcommissie of dat de overheid zelf strenger moet toezien op de gereguleerde en vrije huursectoren. De Vries: “Alles controleren leidt tot een enorme bureaucratie. Toch is voorkomen beter dan genezen. Voorkomen kan door de informatieplicht over de termijn en de Huurcommissie wettelijk voor te schrijven. Daar waar verhuurders vertrouwen wordt gegeven past volgens ons dat zij bij overtredingen zwaar worden aangepakt. High trust High penalty dus.”

“Ik heb een aantal zittingen van de Huurcommissie bijgewoond, en ben mee geweest met een inspectie van de Huurcommissie. Ik heb daar een goede indruk van gekregen. Volgens mij past de commissie gedegen hoor en wederhoor toe en controleert zij de juiste toepassing van de wet via transparante inspecties. De huurder en verhuurder kunnen daarbij aanwezig zijn. Dus aan dit deel van het systeem hoeft wat mij betreft niet veel te veranderen.”

VVD wil af van route Huurcommissie

De VVD voelt voor beide opties niets. Van der Linde: “De VVD vindt die gang naar de Huurcommissie om de huur terug te draaien vreemd. Je koopt toch ook geen auto voor 40.000 euro, om vervolgens – terwijl je dik tevreden bent over hoe hij rijdt – 10.000 euro terug te vragen? Wie een woning kan huren voor meer dan 700 euro per maand, kan ook zijn financiële positie overzien. Ik begrijp niet waarom we deze route nog openhouden.”

Reactie Stef Blok (VVD)

Tegen TPO zegt Woon-minister Blok: “Hieruit blijkt dat het instrument van de huurcommissie goed functioneert. De overheid heeft nu bescherming voor de huurder geregeld via de huurcommissie. De cijfers tonen aan dat dit werkt. Daarnaast is er toezicht op de corporaties vanwege de speciale positie die zij hebben gericht op huisvesting van de doelgroep. Dit is een groot deel van de gereguleerde sector. De huurmarkt is nog steeds voor 95 procent gereguleerd. Feitelijk is liberalisatie mogelijk voor circa 40 procent van de huurmarkt. De huurder heeft een laagdrempelige toets op liberalisatie en te hoge huren via de Huurcommissie.”

22 jaar liberalisering huurmarkt

Hoe kijken de Kamerleden terug op 22 jaar liberalisering van de Huurmarkt?

De Vries: “Wij zijn in principe niet tegen twee delen in de volkshuisvesting. Alleen in het commerciële deel zit ook een deel waar mensen met een laag inkomen wonen. Dat maakt het zorgelijk. Mensen met kleine inkomens die in de woningmarkt het eerste pakken wat ze pakken kunnen en dan toch uitgebuit worden. Dat vinden we zeer zorgelijk. In de particuliere sector zitten een hoop goede, bonafide verhuurders tussen. Maar je hebt ook huisjesmelkers die echt uit zijn op zo veel mogelijk winst en zo weinig mogelijk geld uitgeven voor onderhoud en dergelijke.”

Van der Linde: “Van de eerste 20 jaar van onderscheid op de woonmarkt, heb ik bar weinig gemerkt. In Nederland is 31 procent van de woningen een sociale huurwoning. Dat is bizar veel voor een sociale voorziening die is bedoeld voor de mensen met de kleinste portemonnee.”

 

Lees ook:

TPO – Daling huurprijs van gemiddeld 40 procent mogelijk voor helft huurders in vrije sector

 

Dit artikel kwam tot stand dankzij uw gulle giften. Doneer ook een maak fantastische online journalistiek mogelijk!

Screen Shot 2016-03-29 at 23.08.57

 

 
 
 
   

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace