Doneer aan TPO
 

Een nieuwe PVV-Europarlementariër waar we niets van gaan horen

Onzichtbare Auke Zijlstra opvolger van Hans Jansen

Door: , 13:11, 05 augustus 2015

Onzichtbare Auke Zijlstra opvolger van Hans Jansen

Op de hoogste etages van Willy Brandt, een perifeer gebouwdeel van het Europees Parlement, huizen de minst belangrijke delegaties. Hier zitten partijen die nauwelijks invloed hebben omdat ze ongeorganiseerd zijn, procedureel worden gemarginaliseerd en een minderheidsstandpunt in het Europees Parlement vertegenwoordigen. Veel kantoren zijn leeg, maar als je op zoek gaat naar de PVV – die hier huist – is Auke Zijlstra opvallend vaak aanwezig: een onopvallende man die naar zijn beeldscherm tuurt en verder op geen enkele manier opvalt.

De grote vraag is: zou Zijlstra een transformatie doormaken nu bekend is dat hij Europarlementariër wordt? Zal hij nu de aandacht gaan opeisen? Met de dood van Hans Jansen is er een PVV-zetel vrijgekomen en Zijlstra gaat die innemen. Hij is echter niet nieuw. Hij wordt net als in 2011 gepromoveerd van fractiemedewerker tot Europarlementariër. Die functie had hij al tussen 2011 en 2014. De laatste verkiezingen viel hij net buiten de boot.

Een onzichtbare politicus

Het is moeilijk voor te stellen dat iemand die bijna drie jaar Europarlementariër is geweest, zo weinig bekendheid geniet en zo weinig publieke informatie heeft achtergelaten. Vul in Google de naam ‘Auke Zijlstra’ in en dit levert vrijwel niets op. Geen opinieartikelen, geen mediaoptredens, geen biografieën en geen wetsvoorstellen. Zijlstra was ooit ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft eenmalig grof geformuleerde vragen gesteld en in het enige interview wat online met hem te vinden is noemt hij wat PVV-standpunten maar is hij vaag over wat hij concreet wil bereiken.

Uit de research voor mijn boek De Puinhopen van Rechts (geschreven samen met Dirk-Jan Keijser) blijkt dat de vorige Brusselse PVV-fractie intern door andere PVV’ers erg laag werd aangeslagen. Dit gold zowel voor Europarlementariërs Patricia van der Kammen, Lucas Hartong als Auke Zijlstra. Ze misten uitstraling en inhoud. Er waren te veel persoonlijke wisselingen in de Brusselse PVV geweest, waardoor mensen ‘die nooit in het Europees Parlement hadden mogen zitten’ er toch inkwamen.

Maar terwijl Van der Kammen en Hartong niet herkiesbaar waren, was Zijlstra dat wel.

Waar blijft de verandering?

Geert Wilders meldde voor de Europese verkiezingen dat alles zou veranderen door de vorming van de nieuwe Europese fractie met Marine Le Pen. Vooralsnog heeft dit echter niets veranderd. We horen even weinig van de nieuwe fractie ‘Europa van Naties en Vrijheid’ als van de afzonderlijke PVV-delegatie. In plaats van verandering, is er eerder continuïteit: door de dunne spoeling krijgen Europarlementariërs zonder achterban en zonder mediaprofiel bij de PVV nog steeds goedbetaalde baantjes.

De kans op verdere marginalisering van de PVV neemt dus alleen maar toe. De PVV had al geen invloed, maar met Hans Jansen had de partij in ieder geval een Europarlementariër met brede bekendheid die welbespraakt bij elke talkshow kon plaatsnemen. Dat zit er met Auke Zijlstra niet in.

Chris Aalberts gaat in september naar Brussel voor ThePostOnline. Je kunt via crowdfunding nog steeds bijdragen aan zijn reportages. Je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Zie voor meer informatie: Yournalism.nl.

 
 
 
 

Steun direct Chris Aalberts

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Om administratieve redenen moet je donatie minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace