TPOok!

 
Interview

Waterschapsverkiezingen: ‘Sportvissen is ook politiek’

Een gesprek met Tom Voorhamm, VVD-kandidaat hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op een industrieterrein in Uitgeest staat het kantoor van Sportvisserij MidWest Nederland, een instelling waar elke niet-sportvisser nauwelijks het bestaan van kent. Net zoals de meeste burgers nauwelijks iets weten over de waterschappen, al moeten ze daar wel op stemmen. Ad interim directeur Tom Voorhamm heeft zich gekandideerd voor het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat ligt in de driehoek Amsterdam Noord – Beverwijk – Den Helder. Een gesprek over sportvisserij, het afvangen van karpers en verschillen tussen partijen: ‘De ambtenaren zijn heel bepalend voor het beleid’.

Je staat bij de VVD op plaats acht. In Noorderkwartier heeft de VVD maar drie zetels. Hoe komt zo’n lijst tot stand?

“De huidige bestuursleden staan in de top drie. Daarna staan mensen met bestuurlijke ervaring. Pas daarna kom ik. De VVD kijkt niet echt om naar waterschappen. Er was bij de ledenvergadering wel wat discussie over de kandidatenlijst, maar niet veel. Er staan weinig jonge gezichten op de lijst. Ik ben begonnen met cursussen bij de VVD maar heb er nauwelijks netwerk. Ik heb eigenlijk ook onvoldoende voor mezelf gelobbyd. Onder de sportvissers heb ik wel een goed netwerk. Ik heb ongeveer 5.000 voorkeursstemmen nodig, tenzij de opkomst hoger wordt dan vorige keer [toen ongeveer 25 procent, CA] dan meer. Alleen Sportvisserij MidWest vertegenwoordigt al 133.000 sportvissers. Dat is dus een grote doelgroep.”

Een niet-visser denkt: is sportvisserij een politiek thema? Je koopt een hengel en gaat vissen.

“Dan loop je een boete van 130 euro op. Je hebt een vispas nodig en die krijg je via een hengelsportvereniging. Die huren visrechten van waterschappen, gemeenten en provincies. Met dat pasje mag je in al die wateren vissen. Als je geen vispas hebt, mag je alleen vissen op buitenwater, dus op zee of op de pier. Je huurt voor binnenwateren visrecht. De sportvisvereniging zet vis uit en zorgt voor goed viswater en mooie visplekken en dat kost geld. Het ondersteunen van de hengelsportverenigingen moet ook betaald worden, net als de landelijke lobby van Sportvisserij Nederland in Den Haag.”

Wat heeft het waterschap hiermee te maken?

“Het waterschap is vaak eigenaar van het water en is de waterkwaliteitsbeheerder. Je hebt visstandbeheercommissies vanuit waterschappen waar wij zitting in nemen. Daar wordt gepraat over de visstand en over duurzame visserij. Iedereen die visrechten huurt zit in die commissies. De waterschappen willen een visplan van wat er gevangen wordt en dus wat er aan vis uitgezet moet worden.”

“Het waterschap wil controle houden op de waterkwaliteit en de visstand. Het gaat zo ver dat het waterschap in het verleden weleens zei: bepaalde vissen zijn zo slecht voor de waterkwaliteit, 99% van die vissen gaan we afvangen en vernietigen. Het komt erop neer dat je water dan visvrij maakt. Dit heet actief biologisch beheer. Via de Tweede Kamer is dat onmogelijk gemaakt. Het beleid heeft een andere naam gekregen, maar het waterschap probeert het nog steeds. Ze vangen dan alle karpers en brasems. Ze zeggen dat die vissen in de bodem woelen en daardoor het water minder helder maken waardoor waterplanten verdwijnen. Daardoor zouden er meer algen komen. Wij zijn daar tegen.”

Dit klinkt bijna als een verhaal van de Partij voor de Dieren. Maak de dieren niet dood. Het klinkt niet als de VVD.

“De PvdD is überhaupt tegen vissen, die zijn heel extreem. De VVD wil realistisch zijn en functies combineren. Bij de waterschappen zie je dat men Europese regels heel strikt kan interpreteren met helder water, veel waterplanten en minder karpers. Dan is er geen plek voor vis. Wij willen functies combineren zodat veel mensen kunnen genieten van het water, niet alleen die ene ecoloog die helder water heel mooi vindt.”

“Er is sprake van doorgeschoten natuurbeleid. Er moet een evenwicht zijn. De visstand moet een afspiegeling van het systeem zijn, je moet daar niet op sturen. Laat het zijn zoals het zich voordoet, daar is niks mis mee. Ambtenaren zijn gespecialiseerd in ecologie en die passen het systeem daarop aan. Ze willen dan bepaalde planten of dieren zien voorkomen.”

Is dit een andere visie dan die van andere partijen?

“In de praktijk zijn er weinig verschillen. Waterveiligheid is geen politiek issue. Je moet geen extreme standpunten innemen want dan heb je geen invloed. Water Natuurlijk (speciale partij voor de waterschappen, CA) is veel extremer dan de VVD. Zij steken expliciet in op helder water. Daar gaan ze heel ver in en wij niet. Je hebt een tussenweg nodig. Ik kan daarom voor sportvissers meer bereiken bij de VVD dan als ik bij Water Natuurlijk zou zitten.”

“De VVD steekt vooral in op meerdere functies combineren. Zo heeft de burger er meer aan. Dat is onderscheidend. We willen niet dat een water maar één functie heeft, zoals nu vaak het geval is. Daarom richt ik me op sportvissers, want die hebben baat bij een waterschap wat openstaat voor recreatie en voor andere belangen. De hengelsporter merkt het meteen als er iets verandert in het beleid. Als er meer planten mogen groeien worden de visplekken minder bereikbaar. Als ze vaker met een maaiboot (boot die waterplanten maait, CA) langskomen, levert dat ook meer vissterfte op. Ik weet als sportvisser wat er aan de waterkant speelt.”

Dit interview vond plaats op 5 maart in Uitgeest. Dit interview is geautoriseerd.

   

Steun direct Chris Aalberts

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken: (Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.