Doneer aan TPO
 

Margarita voorgoed getemd door de Oranjes

Prinses ontkent voor de rechter haar eigen opgenomen gesprek met Beatrix

Door: , 9:59, 08 januari 2014

Prinses ontkent voor de rechter haar eigen opgenomen gesprek met Beatrix

Prinses Margarita de Bourbon de Parme, die jarenlang als een leeuwin vocht voor haar eerste echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn, is voorgoed getemd door de leeuw van Oranje. Dat blijkt uit een getuigenverklaring die zij in oktober 2012 aflegde voor een Amsterdamse rechter-commissaris. ThePostOnline kan als eerste uit deze verklaring citeren in de reconstructie –De jacht op Edwin de Roy van Zuydewijn– van het conflict tussen Edwin, de Staat en de Oranjes. De prinses getuigde in een strafzaak tegen haar ex die in gang was gezet door Carlos Junior, haar oudere broer met wie zij een getroubleerde relatie heeft en die destijds sterk gekant was tegen haar huwelijk met De Roy van Zuydewijn.

De ‘Margarita-tape’

In haar verklaring voor de rechter-commissaris ontkent Margarita alles wat zij ooit zei tijdens een roemrucht twistgesprek met haar tante, koningin Beatrix, in Huis ten Bosch op 19 januari 2002. Margarita nam dat gesprek heimelijk op. Barend & van Dorp wist de hand te leggen op een transcript van deze zogenoemde ‘Margarita-tape’ en liet in de uitzending van 3 april 2006 uitvoerige citaten nazeggen door twee actrices. Het gesprek was het zesde, en naar later bleek laatste, tussen de prinses en de koningin waarin Margarita vergeefs vroeg aan Beatrix om een einde te maken aan het gewroet tegen Edwin en haar, dat toen al zo’n twee jaar gaande was.

Aan het begin zegt Margarita: “Ik heb het gevoel dat je niet begrepen hebt wat voor hulp ik gevraagd heb en waarom ik die aan jou heb gevraagd.” Beatrix antwoordt: “Je hebt helemaal geen hulp gevraagd. Je hebt alleen beschuldigd. En vals beschuldigd. Afgezien dat je de namen niet kunt schrijven, en nog zo’n paar dingen. Ik begrijp dus niet helemaal waar je op doelt.” Margarita werpt de koningin voor de voeten dat Edwin en zij stelselmatig worden afgeluisterd, zelfs ten paleize. Onzin, zegt Beatrix: “Je wordt niet afgeluisterd. Bovendien: waarom zouden we je afluisteren? Eerlijk gezegd ben je niet de moeite waard om af te luisteren. En Edwin helemaal niet.” Margarita waarschuwt Beatrix ook voor haar oudere broer: “Carlos is zo psychisch gestoord dat hij ons vroeger niet alleen in elkaar heeft geslagen, maar hij heeft ons een keer tegen de muur gezet en zo onze keel dichtgeknepen. Hij is niet in orde.”

Twéémaal ten onrechte vervolgd

Carlos Junior deed in april 2007 aangifte van strafbare smaad omdat Edwin op het punt zou staan een verhaal te openbaren over incest tussen Margarita en Carlos. Een jaar eerder had Margarita zelf aangifte gedaan tegen haar ex vanwege ‘schending van een ambtsgeheim’. Beide zaken eindigden dit jaar in sepots met code 01, hetgeen zoveel wil zeggen als dat justitie nooit aan vervolging had mogen beginnen. Edwin kreeg in beide zaken zijn advocaatkosten vergoed van in totaal 32.000 euro. Volgens het OM zelf is het nooit eerder voorgekomen dat twee strafzaken tegen één verdachte eindigen in sepots met code 01.

In de incestzaak riep de rechter-commissaris Carlos Junior en Margarita op als getuigen en creëerde daarmee een strafrechtelijk unicum: nooit eerder kwamen twee leden van de koninklijke familie gezamenlijk getuigen in een strafzaak. Margarita bleek nauwelijks te weten waarover het ging. Carlos’ aangifte had zij “nooit gelezen”. “Carlos heeft mij op een gegeven moment gebeld. Ik heb hem toen direct gezegd dat hij zich geen zorgen hoefde te maken en dat ik achter hem zou blijven staan.” Zij beaamde haar eigen aangifte tegen Edwin uit 2006. Maar die was niet haar initiatief geweest. “Ik kan me niet herinneren dat ik voor die aangifte bij de politie ben geweest.” Die was destijds “via justitie” bij haar thuis gekomen. “Ik weet niet wie die contacten bij justitie heeft gelegd.” De rechter-commissaris moest Margarita uitleggen waarom zij voor hem stond. “Ik begrijp nu van u dat wij het over verschillende aangiften hebben.”

Ook de rechter-commissaris beschikte over een transcript van de Margarita-tape, en confronteerde haar daarmee. Nu nam zij alles terug wat zij toen had gezegd. Zij had ‘een prima band’ met haar zus en twee broers, ‘ook met Carlos’. “Carlos heeft mij nooit geslagen.” Margarita kon zich weinig herinneren. “Ik heb wel een gesprek gevoerd met mijn tante, maar of de inhoud hier juist is weergegeven weet ik niet. (…) Er was in die tijd veel gerommel om ons heen. Ik was ook vrij boos in dat gesprek. Ik wil ook opmerken dat dit een privé-gesprek is.” Ook zei zij, in weerwil van haar eigen bandopname: “Ik heb wat u net citeert over Carlos nooit gezegd.”

Zij had het gesprek met haar tante opgenomen omdat zij ‘onder veel druk’ had gestaan. “Die druk was afkomstig van mijn familie. Ik had een ander beeld van mijn verloofde dan mijn familie had.” Margarita was met haar tante gaan praten omdat zij ‘woedend en eenzaam’ was. “Het enige dat ik wilde, was dat ze mijn relatie zou accepteren. Ik kreeg van mijn familie heel veel tegenwerking.” Margarita hertrouwde in 2008 met Tjalling ten Cate. Het nieuwe echtpaar betrok een huis in ‘Oranjedorp’, het Wassenaarse landgoed De Horsten waar ook koning Willem Alexander en Floris van Vollenhoven met hun gezinnen wonen.

Lees ook

De jacht op Edwin de Roy van Zuydewijn

 
 

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace