TPOok!

 
Column

De bullshit-argumentatie van graaiende Buma/Stemra-directeur Wim van Limpt

Bestaan er eigenlijk nog fatsoenlijke bestuurders in dit land?

Bestaan er nog fatsoenlijke bestuurders in dit land? Nu is het weer de nieuwe directeur van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra Wim van Limpt die, nadat zijn voorganger precies om dezelfde reden weggestuurd was, zonnekoninggedrag vertoont en de verwerpelijkheid ervan maar niet door schijnt te hebben.

Want daar gaan we weer: voor meer dan veertigduizend euro lid van een golfclub, dure businessclassvluchten en vijfsterrenhotels wereldwijd, herinrichting van zijn werkkamer en nieuwe computers voor vele duizenden euro’s, onnodige taxikosten terwijl hij een auto van de zaak ter beschikking heeft en natuurlijk ook die diners en die absurd prijzige fles wijn, die sinds de dagen van Mark Verheijen (VVD) immers voor het eigen ego nooit op de declaratiebonnetjes mag ontbreken. Ik zwijg dan nog maar over de dubieuze antecedenten van Van Limpt zelf.

Kroketten onderweg

En dan is de sociaal-economische elite steeds weer verbaast dat de weerzin jegens haar onder gewone burgers toeneemt! Maar we snappen het wel: als je niet meer, zoals je daarom boos weggelopen voorganger, op andermans kosten dik het dubbele van de balkenendenorm van tweehonderddertigduizend euro mag verdienen, moet je het natuurlijk uit de creditcard van je instelling halen, om niet ’s avonds in de spiegel tegen een beklagenswaardige armoedzaaier aan te kijken.

Lees de bullshit-argumentatie die meneer zelf in de Volkskrant van afgelopen vrijdag geeft om zijn verkwisting goed te praten: het was allemaal “niet zuinig, maar zo efficiënt als kan” ten dienste van de goede zaak. En de kroketten onderweg betaalde hij nog zelf ook! Maar wat iemand, die hoofdzakelijk moet zorgen dat café-eigenaars en diskjockeys keurig de rekening voor het draaien van liedjes aan componisten en tekstschrijvers betalen, voortdurend op congressen van Toronto tot Ibiza (!) te zoeken heeft, wordt niet echt duidelijk.

404.210,62 euro

En die golfclub, waarvan het lidmaatschap uit contactueel oogpunt voor Buma/Stemra onmisbaar heet te zijn, bevindt zich in het Gelderse Spijk. Zoek dat gehucht maar eens op op de kaart. Daarvoor heb je dan wel een goede nodig. Het telt welgeteld 876 inwoners en ligt in een uithoek van de provincie voor de poorten van de wereldstad Gorinchem. Niet een plek waar ik nu direct duizenden beroepsmatig relevante contacten voor de directeur van een auteursrechtenorganisatie op de golfbaan vermoed en waarmee dan voor Buma/Stemra een veelvoud van deze collectieve investering in de particuliere genoegens van meneer Van Limpt terugverdiend kan worden.

Of heeft hij daar die ondersteunende coaches opgedaan waarvoor hij in een jaar tijd liefst 404.210,62 euro – vooral die 62 eurocent zijn interessant – aan de consultants van bureau Thaesis – die semisjieke pseudogriekse ‘ae’ in de naam scheelt vast al een factor twee in de factuur – heeft overgemaakt?
Dat bevindt zich overigens ruim vijftig kilometer verderop in Hilversum dus geografisch erg logisch lijkt mij dat niet. Tenzij daar natuurlijk ook gewoon altijd taxi’s ter overbrugging van dat soort afstanden ter beschikking staan. Voor 404.210,62 euro moeten die in elk geval wel te betalen zijn.

Inhoudsloze braltaal

Hoe dan ook: ondanks een alleraardigst salaris, waarvoor je toch een zekere zelfstandigheid mag verwachten, had Van Limpt dus ondersteuning nodig. Tegen een uurtarief van ruim boven de driehonderd euro – vast niet een bedrag dat de gemiddelde muzikant die bij Buma/Stemra aangesloten is toucheert. En de barkeeper die van diens muziek gebruik maakt evenmin.

Om te weten waaruit die ondersteuning bestaat, leze men vooral de inhoudsloze braltaal op de site van dit bureau:

 

“Als succesvol ondernemer of effectief bestuurder excelleert u in het maken van strategische keuzes. De huidige marktomstandigheden verlangen van u om dat vaker te doen. Na iedere keuze staat u voor de uitdaging om uw organisatie in beweging te krijgen”.

 

Wie vooral als gevolg van de door Thaesis geïnitieerde strategische keuzes bewoog – of liever gezegd: de hele wereld rondvloog – was Van Limpt zelf. Of de ‘marktomstandigheden’ verlangden om dat vaker te doen, laat ik in het midden.

Serieuze golfbaanbezigheden

Ik citeer verder:

 

“Thaesis betrekt uw organisatie vanaf het allereerste moment. Sleutelfiguren binnen en buiten uw organisatie doen mee in de strategievorming. Daarom begrijpen zij de impact van keuzes, onderschrijven zij deze en worden zij gemotiveerd om die strategie te gaan realiseren. Op die manier ondersteunt uw cultuur de te realiseren strategie. Met gemak”.

 

Ai, hier is toch iets misgegaan. Er zijn te weinig sleutelfiguren in de strategie gekend, namelijk de belangrijkste: de tienduizenden leden. Omdat het bedrag dat zij voor hun serieuze werk krijgen als gevolg van de minder serieuze golfbaanbezigheden van de directeur fors verminderd is onderschrijven zij die keuzes niet. Zeker worden zij door Van Limpts cultuur niet gemotiveerd om die strategie te gaan realiseren. De impact van de door Thaesis gemaakte keuzes is namelijk straks hopelijk dat Van Limpt zijn baan verliest. Inderdaad: met gemak.

Henk Westbroek

Het nieuwe kabinet wil terecht iets doen aan de beklagenswaardige financiële positie van veel ZZP-ers, die schandelijk worden onderbetaald. Daar bevinden zich vast ook heel wat tekstschrijvers en componisten onder – niet allemaal zijn die in zo goede doen als Buma/Stemra-bestuursvicevoorzitter Henk Westbroek, wiens dochter onder Van Limpt een leuk baantje toebedeeld kreeg.

Dat een oud-hoofdofficier van justitie alle bonnetjes zonder mankeren fiatteerde is verbijsterend. Laat zijn opvolger in elk geval beginnen met een strafvervolging van Wim van Limpt. En laat men tevens in heel Nederland voor altijd aan deze consultancy-zwendelpraktijken van veel-geld-voor-gebakken-lucht een einde maken.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.