TPOok!

 
Opinie

Europeanen en moslims: samen de spiritualiteit herstellen

'Ik ben bereid om in moskeeën de dialoog over dit voorstel aan te gaan'

Tags: ,

Dit artikel werd geweigerd door Joop.nl.

 

Op de uitdagingen van deze eeuw kunnen Europeanen het best samen met de moslims passend reageren. De belangrijkste uitdagingen zijn dat diepe armoede wordt vermeden en alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen, dat de planeet en alle leven op aarde op een goede manier bewaard blijven voor de toekomstige generaties en dat er vrede heerst tussen de volkeren en binnen de landen.

De motivatie om goed te reageren en ons verantwoordelijk te gedragen wordt geboden door de spiritualiteit. Met spiritualiteit wordt bedoeld dat we de zinvragen blijven stellen. Dit gaat over vragen zoals ‘Hoe gaan we met elkaar om?’, ‘Waar willen we met z’n allen naartoe?’, ‘Wat is goed rentmeesterschap over de planeet aarde?’.

Definitieve antwoorden zullen we nooit vinden. Het gaat erom dat in dialoog voortdurend gezocht wordt naar het op dit moment beste antwoord. Antwoorden vinden we in de Koran, de Talmoed, het Evangelie, de oosterse filosofieën en humanisten zoeken de antwoorden uitsluitend door er rationeel over na te denken. Cultuur, wetenschap en techniek maken het mogelijk onze antwoorden te verwerkelijken, maar zonder eerst de zinvragen beantwoord te hebben kan het de verkeerde kant opgaan.

Zoeken naar een gemeenschappelijk doel

Iedere religie en levensbeschouwing draagt bij aan de zingeving. Daar tussen kunnen grote spanningen ontstaan, met als mogelijk gevolg oorlog en terrorisme. De uitdagingen van deze 21ste eeuw zijn echter van zodanige omvang en reikwijdte en de landen en continenten zijn zodanig van elkaar afhankelijk, dat samenwerking en solidariteit noodzakelijk zijn.

Hier kunnen de Europeanen en de moslims het voortouw nemen. De Europese cultuur en de islam zijn echter niet te verenigen. Er zijn veel tekenen die wijzen op toenemende spanningen en radicalisering in beide kampen. Dit kan escaleren als de druk op de bevolking toeneemt door bijvoorbeeld economische recessie, de gevolgen van de klimaatverandering of massa-immigratie uit Afrika. Het is van essentieel belang naar constructieve oplossingen te zoeken en naar een gemeenschappelijk doel.

Mijn droom is dat net zoals in Europa de islamitische landen vrede, welzijn en welvaart kennen. Dit wil zeggen dat er goed onderwijs is voor alle kinderen, voor iedereen toegankelijke ziekenzorg van hoge kwaliteit, dat er sociale voorzieningen zijn zoals werkloosheidsuitkeringen en pensioenen, dat er voldoende werkgelegenheid is, dat de politie zorgt voor de veiligheid en de regering voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart.

De overgrote meerderheid van de mensen, van eender welk ras, etnische groep of geloofsovertuiging, is van goede wil. Die droom kan overal ter wereld worden gerealiseerd. Het is absoluut zeker dat de intelligentie en de talenten evenredig verdeeld zijn over alle groepen. Als er verschillen zijn in prestaties of als er verschillen zijn in criminaliteit, dan is dat een gevolg van historische, culturele, politieke en economische omstandigheden.

De onvruchtbare strijd tussen links en rechts

Wat een constructief omgaan met de uitdagingen verhindert zijn de beschuldigingen over en weer. Er is echter geen enkel land en geen enkel volk dat in de loop van de geschiedenis geen verschrikkelijke dingen heeft begaan. Slavernij bijvoorbeeld kwam overal voor, genocides hebben overal plaatsgevonden en racistische vooroordelen of discriminatie hebben vaak de relaties tussen de mensen ernstig vertroebeld. De verwijten over en weer moeten we niet proberen te ontkrachten. Het gaat er nu vooral om de krachten te bundelen om al die ellende te voorkomen of een halt toe te roepen. We moeten stoppen met een strijd tussen links en rechts, zodat we onze verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor een gemeenschappelijk doel.

Mijn laatste boek Een moslimvrij Europa voor wereldvrede roept, wegens de titel, uiteraard bij de ene groep negatieve reacties op en anderen zijn laaiend enthousiast. Toch staan er in dit boek geen racistische of discriminerende zinnen. Het gaat mij in de eerste plaats hoe in de islamitische landen rondom de Middellandse Zee vrede, welzijn en welvaart bereiken. Dit zal slechts lukken als miljoenen in Europa goed opgeleide moslims, met solidaire steun van Europa, die landen gaan opbouwen.

Diepe ellende

Het lijkt utopisch, maar als in de prachtige landen van Turkije tot Marokko deze droom verwezenlijkt zal zijn, komt een massale terugkeer naar de landen van herkomst spontaan op gang. Een volgende stap kan zijn dat de islamitische landen samen met Europa een einde maken aan de diepe ellende in zwart Afrika.

Ik ben bereid om in moskeeën de dialoog over dit voorstel aan te gaan.

 

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.