TPOok!

 
Longread

Bedevaartwetenschapper Tamar de Waal promoveert op linkse ‘mumbo jumbo’

Jurist en filosoof wil wereld redden met zwaartekracht ontkennen en eeuwig kleuter blijven

‘Grondrechten gelden voor iedereen’, zegt UvA promovenda Tamar de Waal in een interview met NRC. En: ‘Turkse Nederlanders voelen zich gediscrimineerd en laten dat merken. Ze hebben een punt’. Wij hadden al hier en hier vastgesteld dat een onwetenschappelijke, emotionele mening gezag heeft tegenwoordig, maar vergeet niet dat meningen die voor wetenschap doorgaan ook welig tieren. Een mening is in het geval van De Waal overigens nog een compliment, dat suggereert opvattingen. Ik kan haar alleen maar betrappen op ideologisch voorgekauwde en gerepeteerde mantra’s die je eigenlijk alleen met heel veel emmers koud water kunt bestrijden, hoewel…

 

“Als Turkse Nederlanders met Turkse vlaggen de straat op gaan, is de reactie van veel Nederlanders: zie, de integratie is mislukt. CDA-leider Sybrand Buma zei dat laatst ook nog in een tv-interview. Maar dat is geen goede analyse van de situatie in Nederland.”

 

Wat dan wel een analyse is volgens de Waal, horen we zo. Eerst een korte carrière-bio.

De Waal is politiek filosoof en jurist en heeft aan haar website te zien een religieuze bedevaart gemaakt langs dié universiteiten in de Verenigde Staten, Canada en Engeland die nogal ’heavily to the left’ zitten wat liberale ideologie betreft. Nu is exclusief liberaal onderwijs al langer de norm in de VS en Canada, maar ‘hevig naar links’, als in: niets wat ons niet bevalt komt erin, is iets van de laatste tien á vijftien jaar. Tamar de Waal is daar met haar vrijblijvende meisjesgeleuter duidelijk een product van. Het is dwaasheid wat ze er onderwijzen, linkse ‘mumbo jumbo’, voorgezongen in cult-achtige deugopleidingen die het liefst zwaartekracht ontkennen, filosofen weren uit het curriculum omdat ze ‘te wit’ zijn en uit angst voor de vrijheid na het allang verdwenen patriarchaat er maar een verzinnen. Wetenschap voor laffe, bange kleuters.

It’s your brain stupid!

Wetenschappelijke linkse mumbo jumbo kan ook grappig zijn. De University College of London – waar De Waal ook heen ging – deed bijvoorbeeld een studie naar hersenen van ‘right wingers’ waaruit bleek dat die primitief waren, terwijl die van de ‘left-wingers’ (verrassing!) ‘besluitvaardig en anticiperend’ waren. Zo kun je ook onwelgevallige rechtse meningen uitsluiten: it’s your brain stupid! Wie ideologie bedrijft in plaats van wetenschap krijgt dit soort gekkigheid. En tot slot, wat er op de Universiteit van Amsterdam gebeurt is allang geen geheim meer, daar verzamelen de carrière besluitvaardige, anticiperende breintjes zich, de jihadisten-knuffelaars en narcistische SJW’ers, die cognitief compleet afhankelijk van elkaars onzin zijn geworden.

Deze korte achtergrond bij de bio van De Waal is nodig. Zonder is er geen andere logische verklaring aan te dragen voor de bezopen, onwetenschappelijke kletspraat waardoor echter mijn kennissen en vriendinnen – degenen die graag geloven in hapklare positiviteit en een ‘andere kant van het verhaal’ – wéér een half jaar duimenzuigend in regressie gaan. Bedankt Tamar.

 

NRC: Ziet u het gezwaai met Turkse vlaggen als probleem?

“Als er Turkse Nederlanders zijn die niet de democratische rechtsstaat onderschrijven dan zie ik dat als probleem. Maar als een partij die in de Tweede Kamer zit bepaalde grondrechten wil afschaffen voor moslims, dan vind ik dat ook een probleem. Die partij heeft twintig zetels en dus veel aanhangers. Dan kan je niet tegen de ene groep zeggen dat het een integratieprobleem is, en bij andere groep dat het gaat om burgers met gegronde zorgen.”

In Nederland wil niemand grondrechten afschaffen

Wacht even, mensen met ondemocratische sentimenten zijn minder een issue dan partijen (de PVV?) die nog nooit een ongrondwettelijk plan hebben ingediend, maar slechts debat proberen te voeren over de wrijving tussen verschillende grondrechten. Niemand wil grondrechten afschaffen, Tamar. Grondrechten staan altijd op gespannen voet met elkaar, zoals religie en vrije meningsuiting. Discussie helpt om te bepalen hoe ver we willen gaan in de bescherming van het ene grondrecht, ten koste van een andere. Propedeuse rechtsgeleerdheid, eerste semester, zoek het even na. Overigens kom ik straks nog terug op die vurige marxistisch wens om iedereen voor elkaar verantwoordelijk te maken, dat mantra van Tamar komt namelijk nog een paar keer terug.

 

NRC: Hoe moet het dan?

“We moeten in gelijke situaties gelijke reacties hebben. Als groepen in de samenleving in toenemende mate grondrechten van anderen niet onderschrijven, moeten we daar een maatschappelijke discussie over hebben. We discussiëren over verschillende groepen heel anders. We nemen de PVV-stemmer héél serieus en zijn Nederlanderschap staat nooit ter discussie. (…) voor de redenen van de frustraties van Turkse Nederlanders is veel minder aandacht.”

 

Meisjes als Tamar verwarren ‘PVV-stemmers worden serieus genomen’ met ‘ik moet er gedwongen naar luisteren, terwijl ik mijn safe-space wil’. Waar de frustraties van PVV’ers vandaan komen is niet zo moeilijk Tamar, van interviews als deze, van het feit dat PVV-ers dus niet alleen niet mogen klagen over islamisering maar ook de gekkigheid van gelijke monniken moeten verduren op hun kritiek. Want dan ook hun Nederlanderschap ter discussie, dan ook meer klachtrecht voor de minderheden.

Je reet afvegen als een probleem van een ander

 

NRC: Het probleem van de Turkse Nederlanders wordt niet serieus genomen?

“Het wordt niet gezien als óns maatschappelijke probleem, maar als hún integratieprobleem. Als bewijs dat ze hier niet horen. Daarmee wuif je het weg. Er is minder aandacht voor. Daarmee verlies je de ‘inclusieve’ houding van gelijkheid voor iedereen die een democratisch land altijd zou moeten hebben ten opzichte van álle burgers.”

 

Ik dacht al waar blijft hij, het orgelspel van ‘de inclusieve houding’, galmend door de marxistische kerk, de rootcause van alle ellende op de wereld, maar oh zo heerlijk ‘intellectueel voor dummies’, want in een halve dag te leren, iedereen die het hoort staat met zijn mond vol tanden. Verder weet ik niet wat ik eigenlijk lees hier, ik word er melig van. Gelijkheid voor iedereen in een democratische rechtsstaat heeft in ieder geval niets te maken met dat als ik mijn reet niet wil afvegen, en dat anderen het vinden stinken, dat het dan toch ook het probleem van een ander is, als bewijs dat ik er ook bij hoor. Of zoiets.

 

NRC: Daarom voelen veel Nederlanders met een migrantenachtergrond zich tweederangsburger?

“Dat is een gevoel dat Nederlanders met een migratieachtergrond kunnen hebben. Maar ze krijgen juridisch ook steeds meer een punt. Gelijkwaardig burgerschap en gelijke bescherming gelden steeds minder voor mensen met een migratieachtergrond. Dat is geen probleem van links of rechts, het is een probleem van de kwaliteit van onze rechtsorde.”

Er is geen rechtsorde meer zonder individuele verantwoordelijkheid

Alles waar elke migrant gewoon recht op heeft: huisvesting, uitkering, taalles, scholing, (aangepaste) woningen, gebedsruimtes, verenigingen, gezondheidszorg, gratis rechtsbijstand etcetera, wordt door Tamar hier ontkent. Ze bedoelt natuurlijk dat migranten niet gelijk bij aankomst een doctors-titel, een geprivilegieerde huidskleur en een appartement in de Amsterdamse Pijp hebben. De sowieso heilloze weg van gelijkheid van uitkomsten zien als een ideaal dat belemmerd wordt door rechtsorde is lachwekkend. Tamar, er is helemaal geen rechtsorde meer als iedereen in gelijke mate alles toekomt, als niemand meer individuele verantwoordelijkheid heeft, en er geen grens aan onze vrijheid zit. Dat is communisme, autoritaire overheidsterreur. Spreekt dat je aan Tamar?

 

Nog een voorbeeld. Nederlanders die naar Syrië willen vertrekken om daar deel te nemen aan de gewapende strijd kunnen worden gedenaturaliseerd: het Nederlanderschap wordt hun dan afgenomen zónder strafrechtelijke procedure. Informatie van de AIVD is voldoende. Van iedereen die wil vechten in Syrië? Nee, niet van iedereen. Het is verboden om iemand statenloos te maken, dus denaturalisatie kan alleen bij mensen met een dubbel paspoort. Je voelt hem al, dus alleen Nederlanders met een migratieachtergrond kunnen hiermee te maken krijgen.”

 

Dus als mensen willen vechten in een oorlog die er op uit is het Westen te vernietigen, tribale barbaren die zelf kiezen voor ‘strafrechtelijke procedures’ in de vorm van levend verbranden en hoofden afhakken, dan moeten we daar niet te zwaar aan tillen? Dan is een dubbel paspoort afpakken discriminatie? Welke andere ideeën heeft Tamar om iets te doen tegen de onmacht over uitreisende jihadisten? Subsidairiteitsbeginsel, Tamar, propedeuse rechten, tweede trimester strafrecht.

Vierderangsburgers in hun land van herkomst

 

NRC: Waarom zou de overheid met twee maten meten?

“De symboliek erachter is: migranten moeten zich aanpassen aan ons en zich ideaal gedragen. Doe je dat niet, dan ga je maar terug. Of we sturen je terug. Integreer of ga! Dat geldt ook voor mensen die hier geboren en getogen zijn met een migrantenachtergrond. Dat veroorzaakt het tweederangsburgergevoel.”

 

Arme migranten! Alsof je aan de democratische beginselen houden hetzelfde is als ‘ideaal gedrag’. En nog altijd heb ik niet gehoord van Tamar wat die migranten dan allemaal wel niet moeten wat zo vreselijk is dat ze zich tweederangsburgers voelen. Althans, meer nog dan in de landen van herkomst waar ze (als vrouw, homo, Christen of vrije denker) derde- of vierderangsburgers zouden zijn.

Dan zegt Tamar iets over de HJ Schoo-lezing, uitgesproken door minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) tijdens de recente verkiezingscampagne.

 

“Daarin zei ze dat de kernwaarden van de Nederlandse samenleving sluipenderwijs worden aangetast. Zij zag toenemende intolerantie door met name mensen met een islamitische oriëntatie. Maar ze zei niet: eigenlijk heb ik het over universele mensenrechten: gelijkheid tussen man en vrouw, vrijheid van meningsuiting, lichamelijk integriteit. Nee, ze noemde het ‘kernwaarden van onze superieure cultuur’. Dat is gek.”

 

NRC: Waarom is dat gek? (Goeie vraag, red).

“Schippers zegt eigenlijk: universele waarden zijn cultureel Nederlands. En wij Nederlanders – en dan bedoelt ze de mensen zonder vluchtelingen- of migrantenachtergrond – kunnen met die waarden omgaan. Mensen met een andere achtergrond kunnen dat niet of minder. Het idee van die universele waarden en mensenrechten is nou juist dat iedereen vanuit zijn eigen achtergrond zich eraan kan verbinden. Het klopt niet als je naar de geschiedenis kijkt. Zo was de VVD in 1996 nog tegen het homohuwelijk.”

 

Islamitische wereld kent geen mensenrechten

Nee, het idee van universele waarden (voor de rechten van de mens) oftewel mensenrechten is dat ze nou juist niet ter interpretatie staan, want why bother als alles cultureel bepaald is en vloeibaar?  De mumbo jumbo van ‘universeel dus wat elke koekenbakker ervan bakt’ is gewoon onjuist. Daarom kent de islamitische wereld ook geen mensenrechten Tamar, ze hebben hun geloofsboeken die daar haaks op staan. Willen wij universele waarden die eigenlijk die van een doodscult zijn? Of waarom niet de de universele waarden van Hitler of (Tamars favoriet) Stalin? We laten het verleden toch zeker niet bepalen wat wel en niet juist en goed is?! Toch?

 

NRC: Ziet u het verwarren van mensenrechten met Nederlandse waarden als de kern van het probleem?

“Ja! Zo zijn ‘witte’ Nederlanders’ altijd al supergeïntegreerd. Wij snappen de universele waarden zó goed, dat we ons er altijd aan houden. We hoeven het dus alleen maar over ‘buitenstaanders’ te hebben die er eventueel een potje van maken, niet over onszelf… De Rotterdamse burgemeester zei na de aanslag op Charlie Hebdo: ‘Als je het niet ziet zitten dat humoristen een krantje maken, dan rot toch op’. Maar bezien vanuit universele waarden is dat een vreemde uitspraak, want mensen die gaan moorden vanwege een stripje wil je ook niet in Marokko.

 

Kunnen we het woord integratie gewoon afschaffen alsjeblieft, want het betekent tegenwoordig van alles. ‘Witte Nederlanders die niet geïntegreerd zouden zijn’, is een gekunsteld verzinsel om de mumbo jumbo puzzelstukken in elkaar te krijgen, en het wordt niet beter door er heel zweverig over te praten. Dat andere wat ik las over stripjes in Marokko heb ik net als een pluisje uit mijn oog gehaald.

Uitweg uit het interview via een nooduitgang

 

“(Heel veel onzin….) Migranten hebben zelf soms ook het idee dat ze alleen échte Nederlanders kunnen zijn als ze hun culturele achtergrond afwerpen. (…) maar het mooie van universele waarden is dat die juist een lappendeken vormen waarop mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen treffen. Je hoeft je eigen culturele achtergrond niet af te schudden.”

NRC: Wat is de uitweg? (Uit dit interview? Er is vast wel een nooduitgang toch?, red.)

“Dat we trots zijn dat de mensenrechten in Nederland relatief goed beschermd zijn. We moeten beseffen dat het niet altijd zo was, en dat het ook weer kan verslechteren. We moeten met iedereen in debat die de mensenrechten ter discussie stelt. Filosoof Martha Nussbaum zegt dat als het op mensenrechten aankomt, alle landen altijd ontwikkelingssamenlevingen blijven.

 

Als je al deze kant-noch-wal borrelpraat leest, is het net alsof je een geluidsband langzaam hoort afspelen, in lage resolutie, omdat het nergens aan raakt, analytisch vacuüm zuigt in louter ‘universeel’ wensdenken zonder ideeën, en vooral deug-argumentatief is (als het deugt is het waar). Meegaan in de gedachtenstroom is doodvermoeiend, omdat je nergens houvast hebt, en daarbij geen zwemvest krijgt, niets. Tamar is iemand die drijft in open zee en geen kant uitkan maar toch blijft trappelen:

 

“Zo stellen we de universele waarden centraal in ieder maatschappelijk conflict. Of dat nou Erdogan-aanhangers zijn die hier met vlaggen zwaaien, of roomblanke Nederlanders die discriminerende leuzen roepen in een voetbalstadion. Het is in beide gevallen een probleem, het zijn Nederlanders met verkeerde opvattingen. Het is niet in het ene geval een integratieprobleem en in het andere geval cultureel conservatisme.”

Het cultureel conservatisme van voetbalhooligans

Jawel dat is het wel, hoewel ik ‘cultureel conservatisme’ wat hoog gegrepen vindt voor voetbalhooligans, maar goed. Het is onzin om allemaal ‘probleem-eigenaar’ te zijn van elkaars problemen, alleen maar omdat we allemaal op magische wijze via universele waarden verbonden zouden zijn. Mumbo jumbo. Wat betekent het in godsnaam? Via de weg van gedeelde verantwoordelijk -zoals marxisten willen – verdwijnt de notie van verantwoordelijkheid namelijk volledig. Weg, verdampt. Want waarom zou ik zelf nog iets aan mijn eigen situatie willen veranderen als ik geen eigenaar van het probleem ben – als het ook steeds die ander is die mij in die situatie heeft gebracht, als er nooit een groep is waar ik verantwoording aan verschuldigd ben? De geschiedenis heeft al tig keer laten zien dat het Heel Slecht afloopt met deze universele kletspraat zonder individuele verantwoordelijkheid.

Het is een schande dat je kunt promoveren op linkse mumbo jumbo meisjespraatjes zonder de wetten van de zwaartekracht te eerbiedigen, zonder iets van de juridische realiteit te begrijpen, laat staan om de uitwerking van je wensdenken voor de praktijk te kunnen doorgronden. Ze zweeft zonder die wetten in het luchtledige. Wie vangt haar op?

   

Steun direct Sietske Bergsma

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken: (Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.