TPOok!

 
Opinie

‘Thierry Baudets homeopathische verdunning is een legitime en culturele zorg’

Exoten en verdringing van volken zijn wel vaker ook op links een zorg

De laatste tijd is veel aandacht voor de waarschuwing die de voorman van het Forum voor Democratie enige tijd geleden heeft gegeven voor de gestage toevloed van veel buitenlanders naar ons land, met name uit landen met een andere cultuur dan laten we zeggen, de cultuur van noordwest Europa. Door de komst van vele buitenlanders over langere tijd, zou sprake zijn van een homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking waardoor op enig moment geen sprake meer zou zijn van ‘de Nederlander’. Als door een adder gebeten, dook de linkse gemeente op Thierry Baudet en het label van racist was al snel op hem geplakt. Tegenwerpingen zijnerzijds dat zijn opmerkingen in een culturele context moesten worden geplaatst en absoluut niet in een blut und boden-context moesten worden geframed, mochten niet baten.

Toch is het wel aardig om wat verder na te denken over de waarschuwing van Thierry Baudet. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat de linkse mens geen enkel probleem heeft om zeer hard te oordelen over de komst van vreemde dieren en vreemde planten in onze natuur. Deze exoten horen hier niet want ze bedreigen het voortbestaan van de Nederlandse flora en fauna: exit Douglasden. Kennelijk is de Nederlandse flora en fauna dus iets om te beschermen en je zorgen over te maken. Ook kan de linkse mens zich geweldig druk maken als ergens een oud gebouw dreigt te worden gesloopt. Met de monumentenwet in de hand wordt dan gestreden voor het behoud van het Nederlands erfgoed. Kennelijk is dat Nederlandse erfgoed dus iets om te beschermen en je zorgen over te maken.

Linkse verkramping

Maar als je je zorgen maakt over het voortbestaan van ‘de Nederlander’ dan raakt de linkse mens in een verkramping en ziet hij bij wijze van spreken de treinen alweer richting het oosten rijden. Deze verkramping is vreemd want de linkse mens kan zich er wel alles bij voorstellen dat andere volken in de wereld strijden voor behoud van de eigenheid en de eigen cultuur. De Verenigde Naties hebben er zelfs een organisatie voor opgetuigd: United Nations Permanent Forum for indigenous People. Hoewel de achtergrond van deze organisatie een andere is en er veel meer over zou zijn te zeggen, gaat het in de kern om de rechtmatige bescherming van de eigenheid en cultuur van (kleine) volkeren.

Als China veel Han-chinezen in Tibet laat vestigen, of Indonesië veel Javanen wil overplanten naar het voormalig Nederlands Nieuw Guinea, kan iedere linkse Nederlander zich iets voorstellen bij het verzet daartegen door de oorspronkelijke bewoners. En dit zonder de Tibetanen of de Papoea’s als racisten weg te zetten. Of kunnen blanken alleen racist zijn? Wie dat denkt, is ten diepste natuurlijk zelf een racist. De linkse mens doet ook altijd wat lacherig over het begrip ‘de Nederlander’: die bestaat toch helemaal niet (met een verwijzing naar de huidige koningin) of als die al bestaat dan moeten we er ons vooral voor schamen (want we zijn natuurlijk van: ‘weg met ons’).

Zorgen maken mag

Waarom mag de heer Baudet zich geen zorgen maken over ‘de Nederlander’ in de toekomst? Exoneratie bij voorbaat: hij en ik bedoelen dat natuurlijk in culturele zin. Waarom moet hij direct als racist worden gelabeld en weggezet? Waarom mag je naast je zorg voor de kwetsbare Nederlandse flora en fauna, je zorg voor het kwetsbare Nederlandse erfgoed en bijvoorbeeld je zorg voor het behoud van de eigenheid en cultuur van andere volken in andere delen van de wereld, je niet uitspreken over de mogelijke gevolgen van de komst van grote groepen buitenlanders met een andere cultuur en met een volstrekt afwijkend waarden en normenpatroon, voor ‘de Nederlander’ in de toekomst. De vlaggende Turken (met waarschijnlijk ook een Nederlands paspoort) op de Erasmusbrug te Rotterdam, lieten wellicht een voorproefje zien wat ons in Nederland te wachten staat. Je mag je daarover toch verbazen en je zorgen maken? Ja mag er toch over praten?

Ik denk dat we blij mogen zijn met de komst van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Een partij van dwarse denkers die zaken op een rustige toon en beargumenteerd durft te benoemen zonder in extremiteiten te vervallen. De linkse mens (bij de NPO, in Den Haag, in het maatschappelijk middenveld etcetera etcetera) zou juist het Forum voor Democratie moeten verwelkomen als een normale gesprekspartner aan de rechterkant van het politieke spectrum en er niet gelijk met een gestrekt been moeten inkomen.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.