TPOok!

 
Opinie

‘Toelaten bootvluchtelingen was morele en politieke blunder’

'Op 15 maart wordt er afgerekend'

Tags:

In het tweede debat tussen Clinton en Trump zat een interessant moment toen de Syrische vluchtelingen ter sprake kwamen. Trump bekritiseerde Clinton op het gegeven dat zij de opvang van Syrische vluchtelingen van 10.000 naar 65.000 wilde opschroeven. “Hillary wil een 550 procent toename”, zei Trump, wat rekenkundig inderdaad klopte, en hij sloot zijn afkeurende betoog af met de opmerking: “We know nothing about their values and we know nothing about their love for our country.”
Het was interessant, mijns inziens, omdat zo’n patriotische opmerking aanslaat in de VS. Zelfs de moderator van het debat liet dat blijken: “And, Secretary Clinton, let me ask you about that, because you have asked for an increase from 10,000 to 65,000 Syrian refugees. We know you want tougher vetting. That’s not a perfect system. So why take the risk of having those refugees come into the country?

Dat veel Amerikanen Trump op dit punt steunen is gebleken met zijn verkiezing maar ook na Trumps decreet om moslims te weren uit zeven islamitische landen. De taferelen van onschuldige islamitische reizigers die vastgehouden of teruggestuurd werden, waren mensonterend en discriminerend te noemen, maar wat bleek: 55 procent van de Amerikanen steunde het decreet.

Streng en nog veel strenger

Het interessante voor de Nederlandse kijker is, me dunkt, het volgende: het ging in het debat om 10.000 tot 65.000 vluchtelingen op een bevolking van 320 miljoen Amerikanen. In Nederland kwamen in 2015 en 2016 alleen al 90.000 asielzoekers binnen, op een bevolking van 17 miljoen Nederlanders (waarvan een miljoen moslim is). En het kwam bij geen enkele beschaafde politicus op – we rekenen Wilders voor het gemak maar even maar tot de ‘onbeschaafden’ – om te zeggen: “We weten niets over hun waarden en de liefde voor ons land”, terwijl dat toch eigenlijk zo’n gekke gedachte nog niet is. Nu waren die 90.000 asielzoekers niet allemaal Syriërs maar het waren wel voornamelijk moslims en het gaat er om wat de kiezer hiervan vindt, hoe deze zaak wordt ‘gepercipieerd’. In rechtse kringen zal de islamisering immers een vaststaand gegeven of ‘alternatief feit’ zijn, al zou misschien zelfs het CBS het inmiddels als objectieve waarheid willen betitelen (zie hier).

En wat bleek dan ook, een week geleden: gemiddeld 55 procent van de bevolking in tien Europese landen wil een complete stop op immigratie uit alle moslimlanden. Nederland was niet meegenomen in het onderzoek maar we mogen gerust aannemen dat links Nederland zich op dit punt geen illusies hoeft te maken. In de peilingen is het nu immers een strijd geworden tussen VVD en PVV en is er (voor het eerst sinds WOII?) van een grote linkse concurrent geen sprake meer. Het is als het ware een keuzes geworden tussen ‘streng’ (Rutte’s Turkije-deal) en ‘nog veel strenger’ (Wilders’ grenzen dicht). En met zulke immigratiecijfers, en met zo’n verschil in omvang van het probleem tussen de VS en Europa, lijkt het er toch verdomd veel op dat deze verkiezingen vooral daar over gaan: moslimimmigratie, islam, en de bijbehorende cultuurverrijking die niet door iedereen wordt geapprecieerd.

Nog meer Allah en Allahoe Akbar

Het lijkt er ook op, en iedereen had het kunnen voorzien, dat het toelaten van die 90.000 asielzoekers, die we op termijn door gezinshereniging en voortplanting met drie of vier kunnen vermenigvuldigen, een blunder van formaat was, en dat er op 15 maart hard zal worden afgerekend. Hoe treurig ook voor Diederik Samsom, die nota bene de architect van de Turkije-deal was: in de beeldvorming is het pleit beslecht: er is niet op tijd en resoluut ingegrepen. Een meerderheid der Nederlanders schreeuwde om een Viktor Orbán (bleek ook uit peilingen), en er was maar één politicus die zich zo uitte: Geert Wilders, die sindsdien dan ook in alle peilingen op kop gaat, met dank aan de rest van de heren politici.

Dat Rutte met zijn Turkije-deal en uitsluiting van de PVV wellicht nog gaat winnen, dat zal best, maar doet daar weinig aan af. Het is een polariserende strijd geworden van jewelste en het is spelen met vuur, terwijl dit alles zo gemakkelijk voorkomen had kunnen worden, als men zich ook op links eens gerealiseerd had, zeker na Fortuyn, dat nog meer Allah en Allahoe Akbar misschien geen goed idee is.

Zeg overigens niet dat er niet gewaarschuwd is: er was een tegengeluid. Maar al te vaak werd het in de ‘mainstream media’ niet getolereerd, en meestal werd het geframed als afkomstig van PVV-adepten of Leefbaar Dit & Dat figuren.

Morele blunder

Nu staat er in de kop boven dit stuk dat het toelaten van bootvluchtelingen ook een morele blunder was. Hoe dat zo, praatjesmaker? Welnu, het toelaten van ‘asielzoekers’ was gegrondvest op een zo te noemen ‘bootjes-ethiek’. Niet degenen die het het meest verdienden werd asielstatus verleend, dat wil zeggen; straatarme vluchtelingen in kampen in de Congo, maar degenen die smokkelaars duizenden euro’s konden betalen voor een boottocht richting Griekenland. Waarna de reizigers, vooral mannen dus, door Nederlandse acteurs en andere idioten op Lesbos werden overladen met gratis bananen en tampons, en tranen met tuiten. En die tranen vloeiden niet omdat de hulpverleners de mensensmokkel stimuleerden en met de dag meer verdrinkingsdoden op hun geweten kregen, en zichzelf uit schuldgevoel de tranen in het gezicht sloegen, maar omdat ze dachten barmhartig te zijn, en hun menslievendheid zo’n overweldigende indruk maakte, op henzelf wel te verstaan.

Menig opruiend opiniemaker en BN’er heeft hen daarbij een end op weg geholpen. Zo wist een bekende columnist, zoon van een gerenommeerd historicus, ons te vertellen dat het weigeren van vluchtelingen uit veilige gebieden even erg was als het weigeren van joodse vluchtelingen uit het onveilige nazi-Duitsland (zie hier). En ook wist hij ons wijs te maken dat men op links nu eenmaal meer nadenkt dan op rechts (alhier), wat vast verklaart waarom links nu zo hoog in de peilingen staat. Het doet denken aan de uitspraak van Schopenhauer dat men het karakter van de vader erft en de intelligentie van de moeder. Van z’n vader heeft de geachte columnist zijn verstand in ieder geval niet. Overigens heb ik een psycholoog ooit horen zeggen dat die uitspraak van Schopenhauer in z’n algemeenheid klopt; er was onderzoek naar gedaan. Ik heb het nooit op internet kunnen vinden en evenmin weet ik of Diederik Stapel erbij betrokken was, maar interessant is het wel.

‘Zijt gij niet gelijk vrouwen’

Een ander voorbeeld wat dat betreft is de kleinzoon (aan vaders kant) van de hyperintelligente Karel van het Reve. Die kleinzoon, ook een columnist, wist ons laatst te vertellen dat democratische legitimiteit geen argument was ter verdediging van Trump. Allereerst was het niet ‘logisch’ omdat Hillary immers de popular vote gewonnen had (ik ga uw intelligentie niet beledigen door uit te leggen hoe onzinnig deze opmerking is), maar ook in z’n algemeenheid was zo’n argument volgens die kleinzoon een ‘geinige truc’. Dat zijn grootvader zich zal hebben omgedraaid in zijn graf, zeker gezien diens standpunt over de hedendaagse invloed der Mohammedanen (zie alhier), dat zullen we de kleinzoon niet aan het verstand kunnen brengen, want dat heeft hij dus van moederskant geërfd.

Daarnaast; in het huidige, buitengewoon gepolariseerde debat moeten we meer dan ooit denken aan de stelling van een andere oude filosoof, Friedrich von Schiller: “Zijt gij niet gelijk vrouwen, die hun eerste woorden blijven herhalen, al spreekt men ze verstandig toe, urenlang.”
Ik distantieer mij uiteraard van dit soort walgelijke, misogyne uitspraken, maar het is zeker waar dat in het huidige klimaat geen enkel argument meer tot botte hoofden doordringt, en dat geldt met nog meer zekerheid voor hoogopgeleide botte hoofden, aangezien die op de romp van conformistische kuddedieren staan (zie hier).

Antifa

Ik verwacht dan ook dat de zoon van de gerenommeerde historicus, ook gezien de leren kleding en de sjaaltjes waar hij van houdt, binnenkort opduikt als betoger bij de ingang van een universiteit, als ‘antifa’ (anti-fascist), waarbij hij de eerste de beste bezoeker van een controversiële lezing als ‘nazi’ zal bestempelen en op z’n bek zal slaan, of met pepperspray zal bewerken, zoals ze dat op Berkeley tegenwoordig doen. Op de anti-fascistische Universiteit te Tilburg zal dat trouwens niet plaatsvinden, want daar zullen ze een ‘white nationalist‘ als Milo Yiannopoulos nooit en te nimmer uitnodigen (zie hier hoe Milo gehakt maakt van die aantijging).

 

Dit artikel werd eerder hier gepubliceerd.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.