TPOok!

 
Opinie

Het oorlogskabinet Wilders-Pechtold komt eraan

De speeltijd is voorbij

Tags: ,

Het zal de aandachtige lezer van mijn vorige bijdrage opgevallen zijn dat de golf van terroristische aanslagen rond 1900 voorafging aan de Eerste Wereldoorlog. Ook zal hij opgemerkt hebben dat de ernst en de omvang van die aanslagen in het niet vallen bij wat de wereld de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Het valt niet te bewijzen dat het terrorisme oorzaak was van de Eerste Wereldoorlog. Wellicht gaat het om een derde factor die beide heeft veroorzaakt. Nadat individuen en kleine groepen tot terreurdaden overgingen, namen uiteindelijk de staten het initiatief over. Terrorisme werd dan oorlog uit vaderlandsliefde genoemd.

Dat het terrorisme in onze eeuw uitermate gevaarlijke vormen kan aannemen staat buiten twijfel. Als 95 procent van de moslims het liefst in vrede wil leven en slechts 5 procent geradicaliseerd is en bereid is tot extreem geweld, dan zitten we in Europa met meer dan twee miljoen potentiële terroristen. De moslimterroristen hebben ondertussen al bewezen hoe slim en gesofisticeerd ze tewerk kunnen gaan. Ze schuwen geen extreem geweld en ooit zal het hen lukken massa-destructiewapens of nucleair materiaal in handen te krijgen.

Volksopstand

Om die reden lijkt het mij nuttig om een scenario te bedenken over hoe de politiek moet reageren als de ene na de andere aanslag wordt gepleegd, waarbij er af en toe honderden doden vallen of als terroristen erin slagen een hele stad of een heel gebied voor tientallen jaren onbewoonbaar te maken na een aanslag met een ‘vuile bom’. In die situaties is de speeltijd voorbij. Wilders en Pechtold zullen de handen in elkaar slaan. Er moeten absoluut radicale maatregelen genomen worden om een algemene volksopstand te verhinderen die vooral gericht is op de moslims. Ik doe een poging om een mogelijke strategie te bedenken. Niemand zal ontkennen dat we in deze tijd op het ergste voorbereid moeten zijn.

Mijn rooie vrienden en D66-koorknapen wil ik eerst en vooral geruststellen. Als wat hieronder staat voor jullie teveel wordt, hoef je mij niet serieus te nemen. Het is carnavalstijd. Beschouw het als een grap.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Om mijn bijdrage beperkt te houden, beschrijf ik slechts een aantal mogelijke maatregelen die een oorlogskabinet zal uitvaardigen. De oorlogstoestand wordt namelijk uitgeroepen, niet tegen een bepaalde staat, maar tegen een onzichtbare vijand binnen en buiten de grenzen. De regering wil geen risico’s nemen en neemt besluiten zoals er hieronder een aantal bij wijze van voorbeeld worden beschreven. Ervaren politici kunnen, samen met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, mijn voorstellen als uitgangspunt nemen voor een uitgewerkt draaiboek dat te zijner tijd aan het oorlogskabinet overhandigd zal worden.

Samen met het leger van de Franse president Le Pen wordt een deel van Noord-Afrika tijdelijk bezet. Deze militaire operatie is een makkie want Arabische legers stellen niets voor. Miljoenen moslims die werkloos zijn of geen opleiding hebben voltooid en allen bij wie er enig vermoeden is van radicalisering worden zonder pardon naar de landen van herkomst gedeporteerd. Aangezien de volgende vijftig jaar er geen toerisme naar die landen zal zijn, worden hotels en vakantieoorden bestemd voor de teruggekeerde moslims.

Voor alle Europeanen wordt de identiteitskaart voorzien van een chip. Wie een strafblad heeft kan niet meer vrij reizen in Europa. Deze chip dient ook als een soort visum. Wie geen werk heeft of geen aanbieding voor werk heeft, kan het  land niet binnenkomen.

Standrechtelijke executies

Voor geweldsdelicten geldt vanaf nu geen pardon meer. De minimumstraf wordt op tien jaar gesteld. Aangezien het oorlogsrecht geldt worden individuen die met een vuurwapen worden betrapt standrechtelijk gefusilleerd. Gespuis uit Oost-Europa en de Balkan dat hier komt stelen en roven heeft heel snel haar lesje geleerd. Niemand met kwade bedoelingen riskeert het nog naar onze landen te komen.

Aangezien er voor allen een dienstplicht geldt, ook voor vrouwen, kan de politie en de douane enorm worden uitgebreid. Er is tot in de kleinste dorpen voldoende blauw op straat. Elke container en elk pakje dat het land binnenkomt wordt grondig gecontroleerd. De drugsmaffia heeft geen kans meer. De straffen op drugshandel en -dealen zijn trouwens navenant.

Werkkampen in Siberië

De minister van Justitie, Ternauw (D66), komt op het lumineuze idee een overeenkomst te sluiten met Poetin om werkkampen in Siberië open te stellen voor in Nederland veroordeelde criminelen. Er wordt een aparte werkkamp opgericht voor jongeren vanaf 14 jaar. Dit kampement wordt het Lubbers-kamp genoemd, als eerbetoon aan de voormalige minister-president die als allereerste op het idee kwam.

Eind goed, al goed

Bij al deze maatregelen voorzie ik een consequentie die zelfs de meest zachte GroenLinks-adept hoop zal geven. Na enkele jaren is totaal onverwachts een lichtpuntje te zien: het Midden-Oosten en Noord-Afrika kennen een begin van economische en culturele opbloei. In Europa gediplomeerde moslims zijn erin geslaagd overal nieuwe initiatieven uit de grond te stampen. Europa heeft de islamitische landen niet in de steek gelaten. Goed opgeleide moslims worden door Europa betaald om daar te werken in het onderwijs, de ziekenzorg en de overheid, alsook om werkgelegenheidsprojecten op te starten.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden: dit gezegde typeert perfect het voormalige beleid in de multiculturele samenleving. Nu er een bijna dictatoriaal en nationalistische bewind in de plaats is gekomen, zien we tot onze verbazing dat in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en in embryonale vorm ook al in Zwart Afrika de mensen het initiatief in eigen handen nemen en bouwen aan een betere toekomst. Uiteindelijk zal tussen Europa, het Midden-Oosten en Afrika een alliantie ontstaan dat een voorbeeld is voor de rest van de wereld en borg zal staan voor wereldvrede.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.