avatar
   
Politiek

Opiniepeiling Maurice de Hond: Onwaarschijnlijk dat opkomstgrens gehaald wordt

Onder stemmers is meerderheid een 'nee'

Er zijn geen verschuivingen deze week in politieke voorkeur. Er is uitgebreid onderzoek gedaan in relatie tot het referendum van a.s. woensdag.

peiling-2016-04-03

Negatief effect op vertrouwen in de politiek

Bijgaand niet alleen de cijfers van dat onderzoek (pdf), maar ook een artikel met de titel: “De kater komt eraan, het Oekraïne Referendum”. (pdf)

De opkomstgrens van 30 procent en het feit dat het een raadgevend referendum is, in samenhang met de opvattingen van de kiezers over dit onderwerp en de huidige politieke situatie in Nederland, zullen ervoor zorgen dat dit referendum per saldo een negatief effect zal hebben op het vertrouwen in de politiek.

Het percentage dat zeker zegt op te komen is 25 procent. Mede omdat voor “ja-stemmers” het niet-opkomen kan bijdragen dat de 30 procent-grens niet gehaald wordt, acht ik het onwaarschijnlijk dat die 30 procent inderdaad gehaald wordt. Van degenen die nu zeker zeggen op te komen geeft 66 procent aan “nee” te zullen stemmen. Naarmate de opkomst hoger zal zijn, wordt dat percentage lager. Maar onder de 55 procent lijkt het percentage niet te zullen komen.

referendum2

Huidige kiezers van SP en PVV stemmen vrijwel allemaal “nee”. Kiezers van D66, PvdA en GroenLinks stemmen voor het overgrote deel “ja”. VVD- en CDA-kiezers zijn meer verdeeld. Kiezers van D66, PvdA en GroenLinks geven duidelijk minder aan dat ze zeker zullen stemmen dan kiezers van PVV en SP.

referendum1

Voor een bindend referendum

64 procent wil dat de regering een “nee” stem bij meer dan 30 procent opkomst overneemt. Degenen die “ja” stemmen, wil in meerderheid niet dat de regering een “nee-stem” zal overnemen. (En dat zijn dus voor een fors deel huidige kiezers van de regeringspartijen).

70 procent denkt dat ook als de opkomst boven de 30 procent is en een meerderheid stemt “nee” dat de regering het verdrag toch ratificeert. Er is weinig verschil tussen de kiezers van de verschillende partijen. Ook deze cijfers laten zien hoe de mening op dit moment is van de kiezers over de politiek in Nederland.

In het artikel “De kater komt eraan”, ga ik daar dieper op in en hoezeer deze Referendumwet het tegendeel bereikt van wat beoogd wordt.

Naast hun mening over dit associatieverdrag willen degenen die opkomen met hun stem ook hun oordeel over de EU en hoe de democratie in Nederland werkt uitdrukken.
Degenen die thuisblijven geven als argument, dat wat de uitslag ook zal zijn de regering toch zal ratificeren en het feit dat het maar een raadgevend referendum is. Of dat men dit onderwerp niet belangrijk genoeg vindt voor een referendum. 57 procent vindt dat een volgend referendum bindend moet zijn.

 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.